1/ scared (adj) mang nghĩa bị động, tức là cảm thấy sợ hãi do ai/cái gì

    Vd: I’m really SCARED of heights.

          (Tôi sợ độ cao.)

 

2/ scary (adj) mang nghĩa chủ động, tức là gây ra cảm giác đáng sợ cho ai

     Vd: Things were starting to get SCARY.

           (Mọi thứ bắt đầu trở nên đáng sợ.)


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.

(Xem Kết quả thi TOEIC mới nhất của học viên và Nhận xét về TAMN ở Facebook Page)