1/ take in: thu hẹp lại (quần áo)

   Vd: I'll have to take this dress in at the waist - it's too big.

        (Tôi phải thu hẹp phần eo của cái váy này lại – nó quá rộng.)

 

2/ let out: nới rộng ra (quần áo)

   Vd: This dress is too tight. Could you let it out a bit?

         (Cái váy này quá chật. Cô có thể nới nó ra một chút được không?)


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.

(Xem Kết quả thi TOEIC mới nhất của các bạn học viên và Những lời khen của học viên dành cho chương trình)