Luyện Nghe TOEIC: Cách làm bài Phần 3 - Đoạn hội thoại

 

Part 3 của đề thi TOEIC là một Phần Nghe (Listening) có tên gọi là Đoạn Hội Thoại (Short Conversations). 

Như bạn có thể đã biết qua bài viết Cấu trúc đề thi TOEIC, Part 3 sẽ diễn ra như sau:

 1. Bạn nghe một cuộc hội thoại giữa 1 người nam và 1 người nữ
 2. Tiếp theo, bạn sẽ nghe 3 câu hỏi liên quan đến đoạn hội thoại bạn vừa mới nghe xong
 3. Ở mỗi câu hỏi, bạn sẽ phải lựa chọn 1 đáp án thích hợp nhất trong số 4 đáp án A, B, C, D.

Đây là phần thi được nhiều người luyện nghe TOEIC cảm thấy khó khăn vì bài hội thoại khá dài và cuộc nói chuyện có đến 2 nhân vật nên thường khó có thể bắt kịp tốc độ của cuộc nói chuyện.

Để luyện thi TOEIC tốt Part 3 này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cấu tạo của đoạn hội thoại và cách trả lời cho những câu hỏi phổ biến nhất nhé!

Bắt đầu thôi!

 

Mục lục:

1. Cấu tạo của một đoạn hội thoại bất kỳ
2. Câu hỏi về tình huống chung chung
3. Câu hỏi về các chi tiết
4. Câu hỏi về hành động tiếp theo
5. Bài tập ứng dụng
6. Luyện nghe TOEIC

 

1. Cấu tạo của một đoạn hội thoại bất kỳ

Bất kỳ một đoạn hội thoại nào trong Part 3 cũng bao gồm 3 nội dung:

 1. Mở bài: Tình huống chung chung của cuộc trò chuyện
 2. Thân bài: Các chi tiết cụ thể trong đoạn hội thoại
 3. Kết bài: Người nói chuyện sẽ làm gì tiếp theo

Vì vậy, 3 câu hỏi về đoạn hội thoại cũng chỉ hỏi về 3 nội dung trên:

 1. Câu hỏi về tình huống chung chung
 2. Câu hỏi về các chi tiết cụ thể
 3. Câu hỏi về hành động tiếp theo của người nói chuyện

 

2. Câu hỏi về tình huống chung chung

Các dạng câu hỏi về tình huống chung chung

Những câu hỏi về tình huống chung chung thường yêu cầu bạn phải nghe nhiều câu trong bài để suy luận.

 

❶ Câu hỏi về chủ đề của cuộc nói chuyện:

Các cách hỏi phổ biến bạn có thể thấy là:

 • What are the speakers talking about?
  Những người nói chuyện đang nói về cái gì?
 • Who are the speakers talking about?
  Những người nói chuyện đang nói về ai?
 • What is the topic of the conversation?
  Chủ đề của đoạn hội thoại là gì?
 • What is the main purpose of the conversation?
  Mục đích chính của đoạn hội thoại là gì?

 

Để trả lời cho dạng câu hỏi này, chúng ta thường dựa vào các chi tiết được nhắc đến trong vòng 2 câu đối thoại đầu tiên của 2 nhân vật.

Ví dụ: 

 • Man: You know who I ran into yesterday? Lenny Ramos!
  Bạn biết hôm qua tôi tình cờ gặp ai không? Lenny Ramos!
 • Woman: Lenny, our former programmer? What's he doing these days?
  Lenny, nhân viên lập trình trước đây đó hả? Dạo gần đây anh ấy làm gì vậy nhỉ?

Câu hỏi:

Who are the speakers talking about? = Những người nói chuyện đang nói về ai?

 • A. Their supervisor = Giám sát của họ
 • B. An ex-colleague = Một đồng nghiệp cũ
 • C. The man's roommate = Bạn cùng phòng của người đàn ông
 • D. The woman's brother = Anh / Em trai của người phụ nữ

Trong 2 câu đầu tiên của đoạn hội thoại, chúng ta đã nghe được 2 người đang nói chuyện về Lenny, our former programmer (Lenny, nhân viên lập trình của chúng ta trước đây) nên có thể suy ra ngay đây là một đồng nghiệp cũ, và chúng ta sẽ chọn đáp án B.

 

❷ Câu hỏi về địa điểm của cuộc nói chuyện:

Các câu hỏi về địa điểm sẽ có từ where trong câu hỏi. Một số cách hỏi phổ biến bạn có thể gặp khi luyện nghe là:

 • Where are the speakers?
  Những người nói chuyện đang ở đâu?
 • Where is the conversation taking place?
  Cuộc hội thoại đang diễn ra ở đâu?
 • Where is this conversation most likely taking place?
  Cuộc đối thoại có khả năng đang diễn ra ở đâu nhất?

 

Để trả lời cho dạng câu hỏi này, chúng ta cần nghe được các từ vựng liên quan đến địa điểm.

Ví dụ:

 • Woman: Hello, I need to send this package to Japan as soon as possible. It's very important.
  Xin chào. Tôi cần gửi gói hàng này đến Nhật Bản sớm nhất có thể. Nó rất quan trọng.
 • Man: All right. We can send it by express mail. That will give you a tracking number to follow.
  Vâng, chúng tôi sẽ gủi tốc hành. Chị sẽ có số hiệu để theo dõi.

Câu hỏi: 

Where is the conversation likely taking place? = Cuộc hội thoại này có thể diễn ra ở đâu?

 • A. At a train station = Ga xe lửa
 • B. At an electronics store = Cửa hàng điện tử
 • C. At a post office = Bưu điện
 • D. At a bank = Ngân hàng

Chúng ta có thể nghe thấy người phụ nữ đang muốn gửi một gói hàng đến Nhật Bản (send this package to Japan), vì thế có thể chắc chắn suy ra cuộc nói chuyện diễn ra ở một bưu điện, nên sẽ chọn đáp án C.

 

❸ Câu hỏi người nói chuyện là ai:

Part 3 TOEIC có thể yêu cầu bạn suy đoán nghề nghiệp của người nói chuyện hoặc mối quan hệ của 2 nhân vật bằng một số câu hỏi sau:

 • Who most likely is the woman/man?
  Người phụ nữ / Người đàn ông này có khả năng là ai?
 • What is the woman/man's job? = What is the woman/man's occupation?
  Nghề nghiệp của người phụ nữ / người đàn ông là gì?
 • Who are the speakers?
  Những người đang nói chuyệnai?

 

Để trả lời cho dạng câu hỏi này, chúng ta cần suy luận từ nội dung trò chuyện.

Ví dụ: 

 • Woman: Mr. Metts, do you mind if I take next Friday off?
  Ông Metts, ông có phiền không nếu ngày Thứ Sáu tới tôi xin nghỉ một ngày?
 • Man: Sure Emily, as long as we get our articles written by Wednesday, that shouldn't be a problem. Is everything okay?
  OK, Emily, chỉ cần chúng ta viết xong mấy bài báo vào thứ 4 thì không có vấn đề gì cả. Mọi thứ vẫn ổn chứ?

Câu hỏi: 

Who most likely is Mr. Metts? = Ông Metts có thể là ai?

 • A. Emily's boss  = Sếp của Emily
 • B. Emily's colleague  = Đồng nghiệp của Emily
 • C. Emily's teacher  = Giáo viên của Emily
 • D. Emily's lawyer  = Luật sư của Emily

Ta thấy người phụ nữ phải xin phép nghỉ là một ngày từ ông Metts (Mr. Metts, do you mind if I take next Friday off?) nên có thể dễ dàng suy ra ông Metts là sếp của người phụ nữ, nên sẽ chọn đáp án A. Ai nghỉ phép cũng phải xin sếp mới được nghỉ mà phải không nào!

 

3. Câu hỏi về các chi tiết

Dạng câu hỏi về các chi tiết

Các câu hỏi về chi tiết thường chỉ yêu cầu bạn lắng nghe một chi tiết nhỏ trong bài.

 

Câu hỏi về các chi tiết thì "muôn hình vạn trạng", bởi vì mỗi bài đều có những chi tiết chỉ riêng bài đó mới có. Tuy nhiên, rất may mắn là chúng thường chỉ tập trung vào một số dạng phổ biến như sau:

 

❶ Câu hỏi về mục đích hoặc nguyên nhân của cuộc trò chuyện

Đây dạng câu hỏi về các chi tiết thường thấy nhất. Mẫu câu hỏi thường gặp là:

 • Why does the man/woman call?
  Vì sao người đàn ông / người phụ nữ gọi điện?
 • Why is the man/woman making this call?
  Vì sao người đàn ông / người phụ nữ gọi điện?
 • What is the purpose of the man/woman's call?
  Mục đích của cuộc gọi của người đàn ông / người phụ nữ là gì?

 

Bạn sẽ nghe được thông tin này khi nghe thấy cụm I'm calling to (tôi gọi điện để...) hoặc I'm calling regarding... (tôi gọi điện về vấn đề...)

Ví dụ: 

 • Woman: Thank you for contacting Jones & Plane Marketing Inc. This is Diana Plane. What can I do for you?
  Cảm ơn đã gọi đến công ty tiếp thị Jones & Plane. Tôi là Diana Plane. Tôi có thể giúp gì cho ông?
 • Man: Hello, this is Francis Smith calling from the Littleton Manufacturing Company. I'm calling to inform you that we've decided to go with your advertising campaign and would like to send you a deposit.
  Xin chào, tôi là Francis Smith từ công ty sản xuất Littleton. Tôi gọi để thông báo rằng chúng tôi đã quyết định chấp nhận chiến dịch quảng cáo của công ty cô và muốn gửi một khoản trả trước. 

Câu hỏi:

What is the purpose of the man's call? = Mục đích cuộc gọi của người đàn ông là gì?

 • A. To ask for the company's services = Để yêu cầu sử dụng dịch vụ của công ty  
 • B. To cancel a business meeting = Để hủy một cuộc họp kinh doanh
 • C. To request a job interview = Để xin một buổi phòng vấn việc làm
 • D. To promote a new product = Để quảng cáo sản phẩm mới

Chúng ta thấy rõ ràng người đàn ông nói mục đích gọi của mình là để chấp nhận thực hiện chiến dịch quảng cáo, vì vậy chúng ta chọn câu A.

 

❷ Câu hỏi về các vấn đề

Đối với dạng câu hỏi này, chúng ta sẽ thường thấy từ problem trong câu hỏi:

 • What is the man/woman's problem?
  Vấn đề của người đàn ông / người phụ nữ là gì?
 • What problem does the man/woman have?
  Người đàn ông / người phụ nữ đang có vấn đề gì?

 

Đầu tiên chúng ta nên xác định vấn đề là của người đàn ông hay người phụ nữ. Sau khi xác định được rồi thì chỉ cần tập trung nghe kỹ nhân vật đó để phát hiện ra vấn đề của nhân vật.

Ví dụ: 

 • Man: Oh no. The phone company dropped my call again, right in the middle of the conversation! I'm fed up with Z-Mobile!
  Ồ không. Công ty điện thoại lại cắt ngắn cuộc gọi của tôi nữa rồi, ngay trong cuộc đối thoại! Tôi chán với cái công ty Z-Mobile lắm rồi!
 • Woman: I use Rewired. I hardly ever get dropped, and long distance calls in the US and Canada are free. Plus, I can choose four friends to talk with each month as long as I like.
  Tôi dùng hãng Rewired. Tôi gần như chả bao giờ bị gián đoạn, và cuộc gọi đường dài ở Mỹ và Canada hoàn toàn miễn phí. Thêm vào đó, mỗi tháng tôi có thể chọn nói chuyện với bốn người bao lâu cũng được.

Câu hỏi:

What problem does the man have? = Người đàn ông đang gặp vấn đề gì?

 • A. He dropped his phone = Anh ta đánh rơi điện thoại
 • B. He paid too much money = Anh ta trả quá nhiều tiền
 • C. His call got cut off = Cuộc gọi bị cắt ngang
 • D. His minutes were limited = Số phút bị giới hạn

Dựa vào nội dung nói chuyện, chúng ta biết người đàn ông đang than phiền về việc công ty điện thoại cắt ngắn cuộc gọi (the phone company dropped my call again) nên chúng ta chọn câu C.

Có một lưu ý nho nhỏ với bạn là, đáp án thường thường sẽ diễn đạt lại câu nói trong đoạn hội thoại bằng một cách nó đồng nghĩa khác, như trong ví dụ trên, thay vì là The phone company dropped his call, đáp án diễn đạt ý đó bằng câu chữ khác: His call got cut off.

 

❸ Các câu hỏi có các con số

Các câu hỏi có các con số thường là những câu hỏi về số lượng hoặc thời gian, vì vậy chúng thường có các từ hỏi về thời gian như how many, what time, when, vân vân.

 • How many sisters does John have?
  John có bao nhiêu người chị em gái?
 • What time does the train arrive?
  Tàu lửa đến vào lúc mấy giờ?
 • When is the woman going on vacation?
  Khi nào người phụ nữ sẽ đi nghỉ mát?

 

Đối với dạng câu hỏi này, chúng ta nên tập trung nghe từ khóa xuất hiện trong câu hỏi. Đáp án sẽ nằm trong câu có chứa từ khóa đó hoặc câu sau đó.

Ví dụ: 

 • Man: Did you find out when the plumber is going to be here to fix the broken pipe?
  Chị đã tìm hiểu được khi nào thợ sửa ống nước sẽ đến đây để sửa cái ống nước bị bể chưa?
 • Woman: Yes, I called at one o'clock, and he said he was tied up in another building and would be here by two.
  Có, tôi đã gọi lúc 1 giờ, và anh ta nói là anh ta đang bận ở một tòa nhà khác và sẽ đến đây trước 2 giờ.

Câu hỏi:

When is the plumber expected to arrive? = Người thợ sửa ống nước khi nào sẽ đến?

 • A. At one o'clock. = Lúc 1 giờ
 • B. At two o'clock. = Lúc 2 giờ
 • C. At three o'clock. = Lúc 3 giờ
 • D. At four o'clock. = Lúc 4 giờ

Chúng ta thấy câu hỏi có từ khóa plumber nên khi đoạn hội thoại nói tới từ plumber thì thính giác phải hoạt động mạnh hơn bình thường và bắt đầu chú ý đến các con số.

Bạn cũng nên cẩn thận vì đề thi TOEIC thường sẽ đánh bẫy bằng cách đưa ra đến hai con số để bạn phân vân (như trong ví dụ trên), vì thế bạn nên nghe kỹ cả những từ xung quanh nữa nhé!

 

4. Câu hỏi về hành động tiếp theo

Câu hỏi về hành động tiếp theo

 

Trong 3 câu hỏi về đoạn hội thoại, câu hỏi thứ ba thông thường sẽ hỏi nhân vật sẽ làm gì tiếp theo. Các mẫu câu hỏi về hành động tiếp theo là:

 • What will the man/woman probably do next?
  Người đàn ông / Người phụ nữ có thể sẽ làm gì tiếp theo?
 • What does the man/woman suggest the woman/man do?
  Người đàn ông / người phụ nữ gợi ý cho người phụ nữ / người đàn ông làm gì?

 

Để làm nhanh câu hỏi này, bạn chỉ cần làm 2 bước:

❶ ​Xác định nên nghe kỹ nhân vật nam hay nữ:

 • Nếu câu hỏi hỏi người đàn ông sẽ làm gì tiếp theo thì bạn cần lắng nghe nhân vật nữ, vì người phụ nữ thường sẽ gợi ý cho người đàn ông làm gì đó.
 • Tương tự với trường hợp ngược lại, nếu câu hỏi hỏi người phụ nữ sẽ làm gì tiếp theo thì bạn cần lắng nghe nhân vật nam.

 Lắng nghe các câu gợi ý, đề nghị, yêu cầu của nhân vật này ở phía cuối đoạn hội thoại:

 • Why don't you...?
 • Please make sure that...
 • Please remember to...
 • Don't forget to...
 • Could you...?

Ví dụ: 

 • Man: Well, I would prefer marketing. I have extensive experience in advertising, and I would only be interested in a technical support position if there were some training involved.
  Tôi thích tiếp thị hơn. Tôi có nhiều kinh nghiệm trong quảng cáo và tôi chỉ quan tâm đến vị trí hỗ trợ kỹ thuật nếu được công ty đào tạo.
 • Woman: Why don't you go and wait in the visitors' room, and I'll see if someone from HR can meet with you.
  Anh hãy chờ trong phòng dành cho khách, tôi sẽ xem liệu có nhân viên nhân sự nào có thể gặp anh không.

Câu hỏi:

What will the man probably do next? = Người đàn ông có thể sẽ làm gì tiếp theo?

 • A. Visit another company = Đến một công ty khác 
 • B. Write out his résume = Viết lý lịch
 • C. Wait for an interview = Chờ phỏng vấn
 • D. Contact the marketing division = Liên lạc với bộ phận tiếp thị

Chúng ta nghe thấy người phụ nữ yêu cầu người đàn ông chờ ở phòng chờ (why don't you go and wait in the visitors' room), nên suy luận logic là người đàn ông sẽ ngồi chờ ở đó.

 

5. Bài tập luyện nghe Part 3

Như vậy là bạn vừa học xong 3 dạng câu hỏi trong Part 3 của đề thi TOEIC rồi.

Bây giờ bạn hãy thử sức với 10 bài tập Part 3 ngay dưới đây nhé: 

(Nếu chưa có tài khoản, bạn chỉ click vào nút dưới đây để tạo một tài khoản miễn phí là có thể làm ngay!)

Làm bài tập Part 3

 

6. Luyện nghe TOEIC

Bạn làm bài tập chưa tự tin lắm vì nghe chưa được nhiều từ? Hãy luyện nghe hoàn toàn miễn phí ngay tại đây và cảm nhận sự tiến bộ của mình:

Luyện Nghe TOEIC

 

>> Đọc tiếp Series Luyện Nghe TOEIC:


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.