• Câu hỏi: Cấu trúc rút gọn mệnh đề quan hệ

  Buffalo

  Được hỏi bởi Buffalo, vào ngày 24/11/2019

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào anh Chị
  Cho mình hỏi nhờ vậy The way trong câu này đóng vai trò như thế nào và là dạng từ loại kiểu gì
  Xin cảm ơn

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "The way" trong câu này đóng vai trò là một danh từ nha. Ở đây nếu nói rõ hơn thì đã sử dụng rút gọn mệnh đề quan hệ trong cụm "the way (that) seemingly insignificant details are handled will influence...".

  Bạn chỉ cần chú ý cụm này thôi, còn đoạn trước đó đã được nối bởi liên từ "that" nên không ảnh hưởng gì đến cụm sau này. Trong đây "the way" (cách) là danh từ chính đang được bổ nghĩa bởi mệnh đề quan hệ "that seemingly insignificant details are handled". Lưu ý rằng động từ "are handled" ở đây được chia theo danh từ "(seemingly unsignificant) details", do chúng nằm trong một mệnh đề quan hệ; còn động từ của "the way" chính là "will influence" nằm ở sau đó.

  Như trong bài rút gọn mệnh đề quan hệ, ta có thể rút gọn nó bằng cách lược bỏ đi đại từ quan hệ, ở đây là "that". Vậy nên cả hai danh từ "the way" và "seemingly unsignificant details" mới nằm kế bên nhau, nhưng vai trò ngữ pháp của chúng trong câu là rất riêng biệt nha. Bạn hãy tham khảo hai bài trên để được giải thích kỹ hơn, cũng như để xem thêm nhiều ví dụ để hiểu rõ cách dùng của chúng.

  Trân trọng,
  TAMN Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO