• Câu hỏi: Rút gọn mệnh đề trạng ngữ khi động từ là "to be"

  Trần Minh Quân
  Được hỏi bởi Trần Minh Quân, vào ngày 27/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Dạng rút gọn ở câu này là trường hợp số mấy trong lý thuyết thế ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đây sẽ là trường hợp rút gọn mệnh đề trạng ngữ thứ hai, khi động từ trong câu thuộc dạng "to be". Nếu viết đầy đủ thì câu sẽ là:

  "If I were chosen for this position, I would be able to move to Melbourne promptly and start as soon as possible."

  Chủ ngữ của cả hai mệnh đề đều là "I", và đây là một câu điều kiện loại 2. Do động từ của mệnh đề đầu là "were", là dạng quá khứ của "be", nên khi rút gọn chủ ngữ và động từ thì ta chỉ để lại tính từ V-ed nằm sau đó là "chosen" thôi.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này