• Câu hỏi: Admin cho mình một ví dụ với "Affording" làm chủ ngử để mình tiện so sánh với câu này với ạ....

  Đại Hồ Huy
  Được hỏi bởi Đại Hồ Huy, vào ngày 15/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Admin cho mình một ví dụ với "Affording" làm chủ ngử để mình tiện so sánh với câu này với ạ.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Nếu muốn "affording", là một danh động từ V-ing, làm chủ ngữ thì mình có VD:

  "Affording this house is impossible for me." => Việc mua được căn nhà là bất khả thi đối với tôi. ("this house" là tân ngữ của "affording")

  Ta dùng danh động từ V-ing khi ta muốn nhấn mạnh vào bản thân hành động/việc đó, thay vì chỉ là khái niệm, quan niệm đó (như "affordability" là một danh từ trừu tượng).

  Bạn hãy tham khảo bài trên để có thêm ví dụ về trường hợp danh động từ V-ing làm chủ ngữ, và ngoài ra, mặc dù đóng vai trò như danh từ nhưng bản thân những từ này vẫn bị ảnh hưởng bởi quy tắc ngoại/nội động từ, nên nếu là ngoại động từ làm danh động từ V-ing, thì sau nó vẫn phải có tân ngữ nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này