• Câu hỏi: Tại sao kp là trạng từ ạ...

  Đức
  Đức, hỏi vào lúc 10:30, 02/08/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao kp là trạng từ ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Động từ "sound" là một động từ nối, tức là sau nó phải là một danh từ hoặc tính từ thì câu mới có nghĩa. Ở đây ta thấy sau chỗ trống không có gì khác đóng vai trò là 2 loại từ trên, nên ta phải điền một từ vào. Dựa vào nghĩa của câu, từ chọn một tính từ V-ing.

  Trân trọng,
  Gia Sư Toeic Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời