• Câu hỏi: Tại sao kp là trạng từ ạ...

  Đức
  Được hỏi bởi Đức, vào ngày 02/08/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao kp là trạng từ ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Động từ "sound" là một động từ nối, tức là sau nó phải là một danh từ hoặc tính từ thì câu mới có nghĩa. Ở đây ta thấy sau chỗ trống không có gì khác đóng vai trò là 2 loại từ trên, nên ta phải điền một từ vào. Dựa vào nghĩa của câu, từ chọn một tính từ V-ing.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này