• Câu hỏi: Mệnh đề quan hệ

  Trương Văn Lâm
  Được hỏi bởi Trương Văn Lâm, vào ngày 09/12/2019
 • Along with my résumé, please find _____ reference letters from my university professor, Brent Harding, as well as from Mr. Crombey. (A) attach
  (B) attaching
  (C) to attach
  (D) attached

  Xin hỏi AD p/a nào đúng mà nhờ AD giải thích rõ hơn về cấu trúc này

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Ở đây đáp án đúng theo mình là D "attached" (được đính kèm). Đây là một tính từ dạng Ved mang nghĩa bị động, và ta có thể dùng nó để bổ nghĩa cho "reference letters", tạo thành cụm mang nghĩa là "các lá thư giới thiệu được đính kèm".

  Bài tập này không dùng mệnh đề quan hệ, nhưng nếu đáp án có sai thì bạn có thể hỏi lại trực tiếp trên bài tập này để bên mình có thể tiện sửa nha. Ngoài ra, bạn cũng có thể muốn tham khảo hai bài Mệnh đề quan hệRút gọn mệnh đề quan hệ. Cảm ơn bạn.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này