• Câu hỏi: Rút gọn mệnh đề trạng ngữ

  Nguyen Tan Quang
  Được hỏi bởi Nguyen Tan Quang, vào ngày 24/11/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad cho e hỏi e đọc trong khái niệm rút gọn mệnh đề theo quy tắc thì phải có cùng chủ ngữ ở 2 mệnh đề nhưng sao ở đây e k thấy nhỉ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Có mà bạn, ngay trong phần giải thích ghi là dạng đầy đủ là "Although they are understaffed", với "they = 911 centers" trong mệnh đề sau đó, vậy là cùng chủ ngữ rồi. Câu trên đã rút gọn rồi nên mới chỉ còn một chủ ngữ là "911 call centers".

  Câu trên sử dụng rút gọn mệnh đề trạng ngữ bằng V-ed/V3.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này