Hội thoại 1

Tiếng Anh Giao Tiếp Hỏi Đường 1

Excuse me, could you tell me where the cinema is, please? Audio: Excuse me, <strong>could you tell me where the cinema is, please?</strong> Xem chú thích

 

Let me see. Oh yes, of course, I know. It's in Lincoln Square, opposite the Asia Hotel. Audio: Let me see. Oh yes, of course, I know. It's in Lincoln Square, <strong>opposite</strong> the Asia Hotel. Xem chú thích

 

Is that near here? Audio: Is that near here?

Oh yes, it's just a few minutes walk. Turn left at the traffic lights and you'll see it. Audio: Oh yes, it's just a few minutes walk. <strong>Turn left at the traffic lights</strong> and you'll see it. Xem chú thích

 

Thank you very much. Audio: Thank you very much.

You're welcome. Audio: You're welcome.

Excuse me, could you tell me where the cinema is, please? Audio: Excuse me, <strong>could you tell me where the cinema is, please?</strong>
Xin lỗi, bạn làm ơn chỉ giúp tôi rạp chiếu phim ở đâu với?

Let me see. Oh yes, of course, I know. It's in Lincoln Square, opposite the Asia Hotel. Audio: Let me see. Oh yes, of course, I know. It's in Lincoln Square, <strong>opposite</strong> the Asia Hotel.
Để tôi xem. À, được, tôi biết nó. Nó ở quảng trường Lincoln, đối diện khách sạn Asia.

Is that near here? Audio: Is that near here?
Nó có gần đây không?

Oh yes, it's just a few minutes walk. Turn left at the traffic lights and you'll see it. Audio: Oh yes, it's just a few minutes walk. <strong>Turn left at the traffic lights</strong> and you'll see it.
Có đấy, chỉ đi bộ khoảng vài phút thôi. Rẽ trái ở cột đèn giao thông và bạn sẽ thấy nó.

Thank you very much. Audio: Thank you very much.
Cám ơn bạn rất nhiều.

You're welcome. Audio: You're welcome.
Không có chi.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Cách hỏi đường đi đến một địa điểm nào đó

Cấu trúc: Could you tell me where the + DANH TỪ + is, please?

Ví dụ:

 • Could you tell me where the cinema is, please? Audio: Could you tell me where the cinema is, please?
  Bạn làm ơn chỉ giúp tôi rạp chiếu phim ở đâu với?

Cấu trúc: Where is the nearest + DANH TỪ ?

Ví dụ:

 • Where is the nearest post office? Audio: Where is the nearest post office?
  Cho hỏi bưu điện gần nhất nằm ở đây vậy?

Cấu trúc: Please tell me how do I get to + DANH TỪ?

Ví dụ:

 • Please tell me how do I get to your house? Audio: Please tell me how do I get to your house?
  Xin cho tôi biết cách để đến nhà bạn?

Cấu trúc: Could you tell me how I can get to the + DANH TỪ ?

Ví dụ:

 • Could you tell me how I can get to the train station? Audio: Could you tell me how I can get to the train station?
  Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến ga xe lửa được không?

Cách chỉ rẽ trái

Cấu trúc: Turn left at + DANH TỪ

Ví dụ:

 • Turn left at the traffic lights. Audio: Turn left at the traffic lights.
  Rẽ trái ở cột đèn giao thông.

Cấu trúc: Take the + SỐ THỨ TỰ + left.

Ví dụ:

 • Take the second left. Audio: Take the second left.
  Rẽ trái ở ngã rẽ thứ hai.

 • Turn left. Audio: Turn left.
  Rẽ trái.

Cách chỉ vị trí của một địa điểm

Cấu trúc: It is + VỊ TRÍ + DANH TỪ

Ví dụ:

 • It is opposite the library Audio: It is opposite the library
  Nó đối diện thư viện

 • It is next to the bakery. Audio: It is next to the bakery.
  Nó kế bên tiệm bánh.

 • It is on the right Audio: It is on the right
  Nó nằm bên tay phải đường.

 • It is on the left. Audio: It is on the left.
  Nó nằm bên tay trái đường.

 • It is across from the hotel. Audio: It is across from the hotel.
  Nó ở phía bên kia khách sạn.

 


Hội thoại 2

Tiếng Anh Giao Tiếp Hỏi Đường 2

Excuse me, where is the nearest post office? Audio: Excuse me, <strong>where is the nearest post office?</strong> Xem chú thích

 

I'm sorry. I have no idea. Audio: <strong>I'm sorry. I have no idea.</strong>

I think it's somewhere off City Avenue. Do you know where that is? Audio: I think it's somewhere off City Avenue. Do you know where that is? Xem chú thích

 

I'm afraid I don't. I'd never been here before. Audio: <strong>I'm afraid I don't</strong>. I'd never been here before. Xem chú thích

 

Excuse me, where is the nearest post office? Audio: Excuse me, <strong>where is the nearest post office?</strong>
Xin lỗi, cho hỏi bưu điện gần nhất nằm ở đây vậy?

I'm sorry. I have no idea. Audio: <strong>I'm sorry. I have no idea.</strong>
Xin lỗi. Tôi không biết.

I think it's somewhere off City Avenue. Do you know where that is? Audio: I think it's somewhere off City Avenue. Do you know where that is?
Tôi nghĩ nó đâu đó cuối đại lộ City. Bạn có biết chỗ đó ở đâu không?

I'm afraid I don't. I'd never been here before. Audio: <strong>I'm afraid I don't</strong>. I'd never been here before.
Tôi e là tôi không biết. Tôi chưa từng đến đây bao giờ.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Cách hỏi đường đi đến một địa điểm nào đó

Cấu trúc: Could you tell me where the + DANH TỪ + is, please?

Ví dụ:

 • Could you tell me where the cinema is, please? Audio: Could you tell me where the cinema is, please?
  Bạn làm ơn chỉ giúp tôi rạp chiếu phim ở đâu với?

Cấu trúc: Where is the nearest + DANH TỪ ?

Ví dụ:

 • Where is the nearest post office? Audio: Where is the nearest post office?
  Cho hỏi bưu điện gần nhất nằm ở đây vậy?

Cấu trúc: Please tell me how do I get to + DANH TỪ?

Ví dụ:

 • Please tell me how do I get to your house? Audio: Please tell me how do I get to your house?
  Xin cho tôi biết cách để đến nhà bạn?

Cấu trúc: Could you tell me how I can get to the + DANH TỪ ?

Ví dụ:

 • Could you tell me how I can get to the train station? Audio: Could you tell me how I can get to the train station?
  Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến ga xe lửa được không?

Cách trả lời khi không biết cái gì đó
 • I'm sorry. I have no idea. Audio: I'm sorry. I have no idea.
  Xin lỗi. Tôi không biết.

 • I'm afraid I don't know. Audio: I'm afraid I don't know.
  Tôi e là tôi không biết.

 


Hội thoại 3

Tiếng Anh Giao Tiếp Hỏi Đường 3

Hello Mrs Adams. Please tell me how do I get to your house? Audio: Hello Mrs Adams. <strong>Please tell me how do I get to your house?</strong>

Are will you coming by car, bus or by train? Audio: Are will you coming by car, bus or by train?

I will be coming by car. Please could you tell me the easiest way of getting to your house? Audio: I will be coming by car. <strong>Please could you tell me the easiest way of getting to your house?</strong> Xem chú thích

 

Take the M6 to London and need to come of at junction 78. Then turn right at the roundabout and take the second right, my house is on the left next to the pet store. Audio: Take the M6 to London and need to come of at junction 78. Then <strong>turn right</strong> at the roundabout and <strong>take the second right</strong>, my house is <strong>on the left next to</strong> the pet store. Xem chú thích

 

Is that the quickest way of getting to your house? Audio: <strong>Is that the quickest way of getting to your house?</strong> Xem chú thích

 

Yes, it is the quickest way by car. Audio: Yes, it is the quickest way by car.

Hello Mrs Adams. Please tell me how do I get to your house? Audio: Hello Mrs Adams. <strong>Please tell me how do I get to your house?</strong>
Xin chào bà Adams. Xin cho tôi biết cách để đến nhà bà?

Are will you coming by car, bus or by train? Audio: Are will you coming by car, bus or by train?
Anh đến đó bằng xe hơi, xe buýt hay xe lửa?

I will be coming by car. Please could you tell me the easiest way of getting to your house? Audio: I will be coming by car. <strong>Please could you tell me the easiest way of getting to your house?</strong>
Tôi sẽ đi bằng xe hơi. Xin hãy chỉ cho tôi đường dễ nhất để đến nhà bà?

Take the M6 to London and need to come of at junction 78. Then turn right at the roundabout and take the second right, my house is on the left next to the pet store. Audio: Take the M6 to London and need to come of at junction 78. Then <strong>turn right</strong> at the roundabout and <strong>take the second right</strong>, my house is <strong>on the left next to</strong> the pet store.
Đi đường M6 đến Luân Đôn rồi đi xuống đến ngã tư số 78. Sau đó rẽ phải chỗ bùng binh và rẽ phải ở đường thứ hai, nhà tôi bên tay trái ở cạnh cửa hàng thú nuôi.

Is that the quickest way of getting to your house? Audio: <strong>Is that the quickest way of getting to your house?</strong>
Đó có phải là đường nhanh nhất để đến nhà bà không?

Yes, it is the quickest way by car. Audio: Yes, it is the quickest way by car.
Vâng, nó là đường xe hơi ngắn nhất rồi đấy.


Học và Cải thiện khả năng tiếng Anh của bạn
cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày

Nếu việc nâng cao khả năng tiếng Anh sẽ mang lại kết quả tốt hơn cho việc học hay công việc của bạn, thì Tiếng Anh Mỗi Ngày có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đó.

Thông qua Chương trình Học tiếng Anh PRO, Tiếng Anh Mỗi Ngày giúp bạn:

 • Luyện nghe tiếng Anh: từ cơ bản đến nâng cao, qua audios và videos.
 • Học và vận dụng được những từ vựng tiếng Anh thiết yếu.
 • Nắm vững ngữ pháp tiếng Anh.
 • Học về các mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Khi học ở Tiếng Anh Mỗi Ngày (TAMN), bạn sẽ không:

 • Không học vẹt
 • Không học để đối phó

Bởi vì có một cách học tốt hơn: học để thật sự giỏi tiếng Anh, để có thể sử dụng được và tạo ra kết quả trong học tập và công việc.

Giúp bạn xây dựng nền móng cho tương lai tươi sáng thông qua việc học tốt tiếng Anh là mục tiêu mà Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ nỗ lực hết sức để cùng bạn đạt được.

Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO