Thuyết trình cũng là một chủ đề phổ biến trong Phần 4 và Phần 7 của đề thi TOEIC mà khi bạn luyện thi TOEIC thì không thể bỏ qua. Hãy cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày tìm hiểu một số mẫu câu dùng để thuyết trình trong tiếng Anh nhé.

 

1. Những câu dùng để mở đầu bài thuyết trình:

 • Good morning. My name’s ............. and I’m going to talk about ...
  Chào buổi sáng. Tên tôi là.....và tôi sẽ trình bày về chủ đề.....

 • Good morning everybody. Thank you for coming to my talk today. My name is …… and I’m from ........
  Chào mọi người buổi sáng. Cám ơn vì đã đến với buổi nói chuyện ngày hôm nay. Tên tôi là....và tôi đến từ..... (phòng, ban).

 • Hello. I’m .............. and welcome to my presentation about .....
  Xin chào. Tôi là......và xin chào mừng mọi người đến với buổi thuyết trình của tôi về chủ đề.....

 • I’d like to start by introducing myself. My name’s … and the topic for my presentation today is......
  Tôi muốn bắt đầu bằng việc giới thiệu bản thân mình. Tên tôi là ..... và chủ đề cho bài thuyết trình của tôi hôm nay là......

 • Good morning and I am delighted to be here today to talk to you about…..
  Chào buổi sáng, và tôi rất vui khi được có mặt ở đây hôm nay để trình bày cho các bạn về chủ đề.....

 • On behalf of Company I would like to welcome you here today.
  Thay mặt cho công ty, tôi muốn chào mừng các bạn có mặt ở đây hôm nay.

 

 

2. Những câu dùng để giới thiệu chủ đề bài thuyết trình:

 • The theme of my talk is …
 • My presentation this morning concerns …
 • This afternoon I would like to talk to you about …
 • I shall be looking at the following areas:…
 • What I’d like to do is to discuss ...
 • I intend to discuss ...
 • I hope to consider the main issues around ...
 • This morning I am going to talk about an issue which concerns everyone …
 • Today I am here to talk to you about…
 • As you all know, today I am going to talk to you about…
 • I would like to take this opportunity to talk to you about…
 • I am delighted to be here today to tell you about…
 • Today I would like to outline…