Hội thoại 1

Tiếng Anh Giao Tiếp Chào Hỏi & Tạm Biệt 1

Hello, my name is David. It's nice to meet you. Audio: <strong>Hello</strong>, my name is David. <strong>It's nice to meet you.</strong>

Hi, I'm Jenny. It's my pleasure to meet you. Audio: <strong>Hi</strong>, I'm Jenny. <strong>It's my pleasure to meet you.</strong> Xem chú thích

 

I'm sorry. What was your name again? Audio: I'm sorry. What was your name again?

Jenny. Audio: Jenny.

So Jenny, what do you do for a living? Audio: So Jenny, what do you do for a living?

I work at the local school teaching English. What do you for a living? Audio: I work at the local school teaching English. What do you for a living?

I'm also an English teacher, but I'am currently out of work. Audio: I'm also an English teacher, but I'am currently out of work. Xem chú thích

 

Sorry to hear that. It has been really nice talking to you. Audio: Sorry to hear that. <strong>It has been really nice talking to you.</strong> Xem chú thích

 

Yes. It was a great pleasure meeting you. Audio: Yes. <strong>It was a great pleasure meeting you.</strong>

Hello, my name is David. It's nice to meet you. Audio: <strong>Hello</strong>, my name is David. <strong>It's nice to meet you.</strong>
Xin chào,, tôi tên David. Hân hạnh được biết bạn.

Hi, I'm Jenny. It's my pleasure to meet you. Audio: <strong>Hi</strong>, I'm Jenny. <strong>It's my pleasure to meet you.</strong>
Chào, tôi là Jenny. Hân hạnh được biết bạn.

I'm sorry. What was your name again? Audio: I'm sorry. What was your name again?
Xin lỗi. Bạn tên gì, bạn có thể nhắc lại không?

Jenny. Audio: Jenny.
Jenny.

So Jenny, what do you do for a living? Audio: So Jenny, what do you do for a living?
Ồ Jenny, công việc của bạn là gì?

I work at the local school teaching English. What do you for a living? Audio: I work at the local school teaching English. What do you for a living?
Tôi dạy tiếng Anh ở trường địa phương. Còn bạn làm gì?

I'm also an English teacher, but I'am currently out of work. Audio: I'm also an English teacher, but I'am currently out of work.
Tôi cũng là giáo viên tiếng Anh, nhưng hiện tại đang thất nghiệp.

Sorry to hear that. It has been really nice talking to you. Audio: Sorry to hear that. <strong>It has been really nice talking to you.</strong>
Đáng tiếc khi phải nghe vậy. Rất vui khi được nói chuyện với bạn.

Yes. It was a great pleasure meeting you. Audio: Yes. <strong>It was a great pleasure meeting you.</strong>
Vâng. Đó là vinh hạnh khi được gặp bạn.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Chào hỏi
 • Hello. Audio: Hello.
  Xin chào.

 • Good morning! Audio: Good morning!
  Chào (buổi sáng)! (trang trọng)

 • Hi. Audio: Hi.
  Xin chào.

Thể hiện niềm vui khi làm quen với một người
 • Nice to meet you Laura. Audio: Nice to meet you Laura.
  Rất vui được làm quen với bạn Laura.

 • It's nice to meet you. Audio: It's nice to meet you.
  Hân hạnh được biết bạn.

 • Nice to meet you too. Audio: Nice to meet you too.
  Mình cũng rất vui được làm quen với bạn.

 • It's my pleasure to meet you. Audio: It's my pleasure to meet you.
  Hân hạnh được biết bạn.

Thể hiện niềm vui khi sau khi đã nói chuyện với một người
 • It has been really nice talking to you. Audio: It has been really nice talking to you.
  Rất vui khi được nói chuyện với bạn.

 • It was a great pleasure meeting you. Audio: It was a great pleasure meeting you.
  Đó là vinh hạnh khi được gặp bạn.

 


Hội thoại 2

Tiếng Anh Giao Tiếp Chào Hỏi & Tạm Biệt 2

Hi, Mary. Audio: <strong>Hi, Mary.</strong>

Oh, hi. Audio: <strong>Oh, hi.</strong>

How are you doing? Audio: <strong>How are you doing?</strong>

I'm doing alright. How about you? Audio: <strong>I'm doing alright.</strong> How about you?

Not too bad. The weather is great, isn't it? Audio: <strong>Not too bad.</strong> The weather is great, isn't it? Xem chú thích

 

Yes. It's absolutely beautiful today. Audio: Yes. It's absolutely beautiful today. Xem chú thích

 

So where are you going now? Audio: So where are you going now?

I'm going to meet a friend of mine at the department store. I have to buy some presents for my parents. Audio: I'm going to meet a friend of mine at the department store. I have to buy some presents for my parents. Xem chú thích

 

What's the occasion? Audio: What's the occasion? Xem chú thích

 

It's their anniversary. Audio: It's their anniversary. Xem chú thích

 

That's great. Well, you'd better get going. You don't want to be late. Audio: That's great. Well, you'd better get going. You don't want to be late.

I'll see you next time. Audio: <strong>I'll see you next time.</strong>

Sure. Bye. Audio: Sure. <strong>Bye.</strong>

Hi, Mary. Audio: <strong>Hi, Mary.</strong>
Chào Mary.

Oh, hi. Audio: <strong>Oh, hi.</strong>
Ờ, xin chào.

How are you doing? Audio: <strong>How are you doing?</strong>
Bạn khỏe không?

I'm doing alright. How about you? Audio: <strong>I'm doing alright.</strong> How about you?
Tôi khỏe. Còn bạn thì sao?

Not too bad. The weather is great, isn't it? Audio: <strong>Not too bad.</strong> The weather is great, isn't it?
Cũng không tệ. Thời tiết tốt quá hả?

Yes. It's absolutely beautiful today. Audio: Yes. It's absolutely beautiful today.
Uhm. Thời tiết hôm nay rất đẹp.

So where are you going now? Audio: So where are you going now?
À mà bạn đang đi đâu đấy?

I'm going to meet a friend of mine at the department store. I have to buy some presents for my parents. Audio: I'm going to meet a friend of mine at the department store. I have to buy some presents for my parents.
Tôi đang đi gặp một người bạn ở cửa hàng bách hóa. Tôi phải mua một ít quà cho ba mẹ của tôi.

What's the occasion? Audio: What's the occasion?
Dịp gì vậy?

It's their anniversary. Audio: It's their anniversary.
Kỷ niệm ngày cưới của họ.

That's great. Well, you'd better get going. You don't want to be late. Audio: That's great. Well, you'd better get going. You don't want to be late.
Tuyệt. À bạn nên đi liền đi. Bạn không muốn đến trễ chứ.

I'll see you next time. Audio: <strong>I'll see you next time.</strong>
Gặp lại bạn sau nhé.

Sure. Bye. Audio: Sure. <strong>Bye.</strong>
Uhm. Tạm biệt.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Chào hỏi
 • Hello. Audio: Hello.
  Xin chào.

 • Good morning! Audio: Good morning!
  Chào (buổi sáng)! (trang trọng)

 • Hi. Audio: Hi.
  Xin chào.

Cách hỏi thăm sức khỏe.
 • How are you doing? Audio: How are you doing?
  Bạn có khỏe không?

 • How do you do? Audio: How do you do?
  Bạn có khỏe không?

Cách trả lời khỏe.
 • I'm doing alright. Audio: I'm doing alright.
  Tôi khỏe.

 • Not too bad. Audio: Not too bad.
  Cũng không tệ.

Tạm biệt
 • Goodbye! / Bye! Audio: Goodbye! / Bye!
  Tạm biệt!

 • I'll see you next time. Audio: I'll see you next time.
  Gặp lại bạn sau nhé.

 • See you around. Audio: See you around.
  Hẹn gặp lại.

 • Bye. Audio: Bye.
  Chào tạm biệt.

 • See you. Audio: See you.
  Hẹn gặp lại.

 • See you later. Audio: See you later.
  Hẹn gặp lại sau.


Học và Cải thiện khả năng tiếng Anh của bạn
cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày

Nếu việc nâng cao khả năng tiếng Anh sẽ mang lại kết quả tốt hơn cho việc học hay công việc của bạn, thì Tiếng Anh Mỗi Ngày có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đó.

Thông qua Chương trình Học tiếng Anh PRO, Tiếng Anh Mỗi Ngày giúp bạn:

 • Luyện nghe tiếng Anh: từ cơ bản đến nâng cao, qua audios và videos.
 • Học và vận dụng được những từ vựng tiếng Anh thiết yếu.
 • Nắm vững ngữ pháp tiếng Anh.
 • Học về các mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Khi học ở Tiếng Anh Mỗi Ngày (TAMN), bạn sẽ không:

 • Không học vẹt
 • Không học để đối phó

Bởi vì có một cách học tốt hơn: học để thật sự giỏi tiếng Anh, để có thể sử dụng được và tạo ra kết quả trong học tập và công việc.

Giúp bạn xây dựng nền móng cho tương lai tươi sáng thông qua việc học tốt tiếng Anh là mục tiêu mà Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ nỗ lực hết sức để cùng bạn đạt được.

Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO