Hội thoại 1

Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng 1

I can't get the printer to work. Audio: <strong>I can't get the printer to work.</strong> Xem chú thích

 

Did you check to see if it had paper? Audio: Did you check to see if it had paper? Xem chú thích

 

Yeah. That's the first thing I checked. Audio: Yeah. That's the first thing I checked.

I don't know then. You might have to call the technician. Audio: I don't know then. <strong>You might have to call the technician.</strong> Xem chú thích

 

How do I do that? Audio: <strong>How do I do that?</strong>

Just tell the admin and she should take care of it. Audio: Just tell the admin and she should take care of it. Xem chú thích

 

Is there another printer that I can use? Audio: Is there another printer that I can use?

Yeah. There's one down the hall next to the supply room. Audio: Yeah. There's one down the hall next to the supply room. Xem chú thích

 

Oh yeah... I remember that one. Thanks. Audio: Oh yeah... I remember that one. Thanks. Xem chú thích

 

No problem. Audio: No problem.

I can't get the printer to work. Audio: <strong>I can't get the printer to work.</strong>
Tôi không thể làm cho cái máy in hoạt động.

Did you check to see if it had paper? Audio: Did you check to see if it had paper?
Bạn đã kiểm tra kĩ xem có giấy trong máy chưa?

Yeah. That's the first thing I checked. Audio: Yeah. That's the first thing I checked.
Rồi. Đó là việc đầu tiên mà tôi kiểm tra mà.

I don't know then. You might have to call the technician. Audio: I don't know then. <strong>You might have to call the technician.</strong>
Vậy tôi cũng không biết. Có lẽ bạn nên gọi nhân viên kỹ thuật.

How do I do that? Audio: <strong>How do I do that?</strong>
Tôi làm việc đó bằng cách nào?

Just tell the admin and she should take care of it. Audio: Just tell the admin and she should take care of it.
Chỉ cần nói với người quản lý và cô ấy sẽ lo việc đó.

Is there another printer that I can use? Audio: Is there another printer that I can use?
Có cái máy in khác nào mà tôi có thể dùng được không?

Yeah. There's one down the hall next to the supply room. Audio: Yeah. There's one down the hall next to the supply room.
Có. Ở dưới sảnh cạnh phòng để dụng cụ văn phòng có một cái đó.

Oh yeah... I remember that one. Thanks. Audio: Oh yeah... I remember that one. Thanks.
Ồ được đó. Tôi nhớ cái máy đó rồi. Cám ơn nhé.

No problem. Audio: No problem.
Không có chi.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Cách nói máy móc không hoạt động

Cấu trúc: I can't get the + MÁY MÓC + to work.

Ví dụ:

 • I can't get the printer to work. Audio: I can't get the printer to work.
  Tôi không thể làm cho cái máy in chạy được.

 • I can't get the computer to work. Audio: I can't get the computer to work.
  Tôi không thể làm cho cái máy vi tính chạy được.

Cấu trúc: MÁY MÓC + isn't working.

Ví dụ:

 • The printer isn't working. Audio: The printer isn't working.
  Cái máy in bị hư rồi.

Đưa ra lời đề nghị / lời khuyên

Cấu trúc: It's time to + ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU

Ví dụ:

 • It's time to buy a new dishwasher. Audio: It's time to buy a new dishwasher.
  Đến lúc phải mua cái máy rửa chén mới rồi.

 • It's time to go home. Audio: It's time to go home.
  Đến lúc phải về nhà rồi.

Cấu trúc: You might have to + ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU

Ví dụ:

 • You might have to call the technician. Audio: You might have to call the technician.
  Có lẽ bạn nên gọi nhân viên kỹ thuật.

 • You might have to put more paper into it. Audio: You might have to put more paper into it.
  Có lẽ bạn nên để thêm giấy vào cái máy đi.

 • You might have to restart it. Audio: You might have to restart it.
  Có lẽ bạn nên khởi động nó lại.

Cấu trúc: What about + DANH TỪ / V-ing ?

Ví dụ:

 • What about having dinner after the movie? Audio: What about having dinner after the movie?
  Còn ăn tối sau khi xem phim thì sao?

 • What about taking your brother to the zoo? Audio: What about taking your brother to the zoo?
  Còn việc đưa em của bạn đi sở thú thì sao?

Cấu trúc: Let's + ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU

Ví dụ:

 • Let's go shopping for a new dishwasher today. Audio: Let's go shopping for a new dishwasher today.
  Hãy đi mua cái máy mới hôm nay nào.

 • Let’s invite our friends to the party. Audio: Let’s invite our friends to the party.
  Hãy mời bạn bè của chúng ta đến bữa tiệc nào.

Cấu trúc: It might be a good idea to + ĐỘNG TỪ

Ví dụ:

 • It might be a good idea to fix your computer soon. Audio: It might be a good idea to fix your computer soon.
  Sửa máy tính của bạn sớm có thể là một ý hay. (Bạn nên sửa máy tính của bạn sớm)

Cấu trúc: Do you want to + ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU ?

Ví dụ:

 • Do you want to try something different this year? Audio: Do you want to try something different this year?
  Bạn có muốn thử điều gì khác năm nay không?

 • Do you want to come to my house this weekend? Audio: Do you want to come to my house this weekend?
  Bạn có muốn đến nhà tôi cuối tuần này không?

Cấu trúc: How about + DANH TỪ ?

Ví dụ:

 • How about the beach? Audio: How about the beach?
  Còn đi biển thì sao?

Cấu trúc: How about + V-ing ?

Ví dụ:

 • How about talking to our boss about this? Audio: How about talking to our boss about this?
  Còn việc nói chuyện này với sếp thì sao?

Cấu trúc: You should + ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU

Ví dụ:

 • I think you should buy the Ferrari. Audio: I think you should buy the Ferrari.
  Tôi nghĩ bạn nên mua chiếc Ferrari.

 • You should listen to your mom. Audio: You should listen to your mom.
  Bạn nên nghe lời mẹ bạn.

Cấu trúc: Why don't you + ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU ?

Ví dụ:

 • Why don’t you go to the movies? Audio: Why don’t you go to the movies?
  Sao bạn không đi xem phim nhỉ?

 • Why don’t you give Tom a call? Audio: Why don’t you give Tom a call?
  Tại sao bạn không gọi cho Tom nhỉ?

 • Why don't you go to the swimming pool? Audio: Why don't you go to the swimming pool?
  Tại sao bạn không đi hồ bơi nhỉ?

 • Why don’t you call her later? Audio: Why don’t you call her later?
  Sao bạn không gọi cho cô ấy sau đi?

Hỏi cách làm một việc gì đó như thế nào
 • How do I do that? Audio: How do I do that?
  Tôi làm việc đó bằng cách nào?

 • How to do that? Audio: How to do that?
  Làm việc đó bằng cách nào?

 


Hội thoại 2

Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng 2

When could we meet to discuss the project? Audio: <strong>When could we meet to discuss the project?</strong> Xem chú thích

 

I will be available on Monday or Tuesday. Choose which day is best for you. Audio: <strong>I will be available on Monday or Tuesday.</strong> Choose which day is best for you. Xem chú thích

 

I prefer Monday. Audio: I prefer Monday. Xem chú thích

 

Good. Can you come in the morning or would afternoon be best? Audio: Good. Can you come in the morning or would afternoon be best?

Either one is OK. Audio: <strong>Either one is OK.</strong>

Great! When I check with the others, I will send you an exact time. When you come, be prepared to do your presentation. Audio: Great! When I check with the others, I will send you an exact time. When you come, be prepared to do your presentation. Xem chú thích

 

I will be prepared to do my presentation. Audio: I will be prepared to do my presentation.

Who would you like to see there? Just the sub-committee or should we ask the whole committee? Audio: Who would you like to see there? Just the sub-committee or should we ask the whole committee? Xem chú thích

 

Everyone needs to be there. Audio: Everyone needs to be there.

That will probably be best. Do you need help with directions? Audio: That will probably be best. Do you need help with directions? Xem chú thích

 

I think I know where it is. Maybe you could send me directions just to make sure. Audio: I think I know where it is. Maybe you could send me directions just to make sure.

OK. We will e-mail you all the information you need tomorrow. Have a good day! Audio: OK. We will e-mail you all the information you need tomorrow. <strong>Have a good day!</strong> Xem chú thích

 

When could we meet to discuss the project? Audio: <strong>When could we meet to discuss the project?</strong>
Khi nào chúng ta có thể gặp để thảo luận về dự án?

I will be available on Monday or Tuesday. Choose which day is best for you. Audio: <strong>I will be available on Monday or Tuesday.</strong> Choose which day is best for you.
Tôi có thời gian vào thứ hai hoặc thứ ba. Hãy chọn ngày nào thích hợp cho bạn.

I prefer Monday. Audio: I prefer Monday.
Tôi thích thứ hai hơn.

Good. Can you come in the morning or would afternoon be best? Audio: Good. Can you come in the morning or would afternoon be best?
Tốt. Bạn có thể đến vào buổi sáng hay buổi chiều sẽ tốt nhất?

Either one is OK. Audio: <strong>Either one is OK.</strong>
Ngày nào cũng được.

Great! When I check with the others, I will send you an exact time. When you come, be prepared to do your presentation. Audio: Great! When I check with the others, I will send you an exact time. When you come, be prepared to do your presentation.
Tuyệt! Vậy để tôi hỏi lại với những người khác rồi gởi thời gian chính xác cho bạn. Khi bạn đến, hãy chuẩn bị sẵn sàng để thuyết trình phần của bạn nhé.

I will be prepared to do my presentation. Audio: I will be prepared to do my presentation.
Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng phần thuyết trình của mình.

Who would you like to see there? Just the sub-committee or should we ask the whole committee? Audio: Who would you like to see there? Just the sub-committee or should we ask the whole committee?
Bạn muốn gặp ai ở đó? Bộ phận phân ban hay chúng ta nên mời cả hội đồng?

Everyone needs to be there. Audio: Everyone needs to be there.
Ai cũng cần phải có mặt ở đó.

That will probably be best. Do you need help with directions? Audio: That will probably be best. Do you need help with directions?
Vậy là tốt nhất. Bạn có cần giúp đỡ gì về đường đi đến đó không?

I think I know where it is. Maybe you could send me directions just to make sure. Audio: I think I know where it is. Maybe you could send me directions just to make sure.
Tôi nghĩ tôi biết nó ở đâu. Bạn có thể gởi cho tôi cách đi đến đó để cho chắc cũng được.

OK. We will e-mail you all the information you need tomorrow. Have a good day! Audio: OK. We will e-mail you all the information you need tomorrow. <strong>Have a good day!</strong>
Được rồi. Chúng tôi sẽ gởi mọi thông tin bạn cần vào ngày mai. Chúc bạn có một ngày tốt lành nhé!


Học và Cải thiện khả năng tiếng Anh của bạn
cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày

Nếu việc nâng cao khả năng tiếng Anh sẽ mang lại kết quả tốt hơn cho việc học hay công việc của bạn, thì Tiếng Anh Mỗi Ngày có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đó.

Thông qua Chương trình Học tiếng Anh PRO, Tiếng Anh Mỗi Ngày giúp bạn:

 • Luyện nghe tiếng Anh: từ cơ bản đến nâng cao, qua audios và videos.
 • Học và vận dụng được những từ vựng tiếng Anh thiết yếu.
 • Nắm vững ngữ pháp tiếng Anh.
 • Học về các mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Khi học ở Tiếng Anh Mỗi Ngày (TAMN), bạn sẽ không:

 • Không học vẹt
 • Không học để đối phó

Bởi vì có một cách học tốt hơn: học để thật sự giỏi tiếng Anh, để có thể sử dụng được và tạo ra kết quả trong học tập và công việc.

Giúp bạn xây dựng nền móng cho tương lai tươi sáng thông qua việc học tốt tiếng Anh là mục tiêu mà Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ nỗ lực hết sức để cùng bạn đạt được.

Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO