Chính sách tặng điểm thưởng khi học hàng ngày

Để khuyến khích tinh thần học TOEIC hằng ngày, bạn sẽ được tặng điểm thưởng khi luyện thi TOEIC online hằng ngày như sau:

(Điểm thưởng sẽ được quy đổi thành tiền theo công thức 1 điểm = 100 VNĐ)

 • Nhận ngay 5 điểm thưởng khi bạn học trong một ngày
  Bạn được xem là đã học trong một ngày nào đó nếu bạn làm ít nhất 1 lượt đề luyện tập từ Phần 1 đến Phần 7 TOEIC gồm 9-10 câu, trong ngày hôm đó (ở chế độ luyện tập hay chế độ học đều được).
 • Ngoài ra, bạn sẽ được tặng thêm điểm khi bạn học liên tục (số ngày học liên tục sẽ được hiện ở Góc học tập, phần Lộ trình luyện thi ở đầu trang):
  • 3 ngày: được tặng thêm 7 điểm
  • 7 ngày: được tặng thêm 12 điểm
  • 15 ngày: được tặng thêm 37 điểm 
  • 30 ngày: được tặng thêm 75 điểm


Để theo dõi số điểm thưởng của bạn hiện đang có bao nhiêu, hay thực hiện quy đổi điểm thưởng, bạn có thể vào mục điểm thưởng ở trang thông tin cá nhân của bạn.

Bảng chi tiết điểm thưởng theo ngày

Chi tiết điểm thưởng

 

Trên 30 ngày, số ngày học liên tục sẽ được thiết lập lại về 0. Nghĩa là nếu trong thực tế bạn học liên tục 33 ngày, hệ thống sẽ tính số ngày học liên tục của bạn là 3 ngày (sau khi đã tặng cho bạn điểm thưởng cho thành tích học 30 ngày liên tục).
 

Chính sách tặng điểm thưởng khi báo lỗi hay gửi góp ý

Trong quá trình sử dụng Tiếng Anh Mỗi Ngày, nếu bạn có góp ý để cải thiện chương trình ngày càng tốt hơn, hay bạn phát hiện lỗi của hệ thống, Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ tặng bạn điểm thưởng thay cho lời cảm ơn. 

Số điểm thưởng tặng cho bạn như sau: 


Cách sử dụng điểm thưởng và tiền thưởng

Cách sử dụng Điểm thưởng:


Cách sử dụng Số tiền trong tài khoản của bạn: