Thi thử TOEIC Online với ngân hàng đề thi thử TOEIC 2024

60 đề thi thử TOEIC: có đáp án và giải thích chi tiết

Những đề thi thử TOEIC này theo cấu trúc của đề thi TOEIC mới nhất, với giải thích chất lượng của TAMN,
giúp bạn có thể làm bài thi thử TOEIC nhiều hơn.

Đề thi thử TOEIC mới nhất

Đáp án và giải thích chi tiết cho các đề thi thử của ETS

Bên cạnh các đề thi do TAMN biên soạn, TAMN hỗ trợ chấm điểm và cung cấp giải thích chi tiết cho các đề thi thử của ETS của một số năm trước.

Để sử dụng tính năng này, bạn hãy đến trang này: Chấm điểm và giải thích cho các đề thi của ETS.

Các đề thi thử TOEIC rút gọn

Với các đề thi thử TOEIC full 120 phút, bạn nên thỉnh thoảng làm (ví dụ như 1 tháng 1 lần), và thường xuyên hơn khi gần đến ngày thi thật của bạn.

Còn hàng tuần, bạn có thể muốn làm các đề thi thử rút gọn do TAMN biên soạn. Các đề rút gọn này chỉ có độ dài trong khoảng từ 20 - 40 phút (bao gồm cả Listening & Reading), nên bạn có thể làm thường xuyên mỗi tuần.
Bạn hãy kích ở link sau: Làm các đề thi thử TOEIC rút gọn.