Thi thử TOEIC hàng tuần với Đề thi TOEIC rút gọn
(Toeic Mini tests)

Mỗi đề thi TOEIC rút gọn dưới đây dài trong khoảng 20 - 40 phút (so với đề thi Toeic full dài 120 phút).
Đây là cách tuyệt vời để giúp bạn có thể tự mình thi thử TOEIC thường xuyên.

Tuần này có Lucky draw (vòng quay may mắn) cho các bạn làm đề rút gọn trong tuần.
Xem hướng dẫn tham gia ở đây