Khi Tiếng Anh Mỗi Ngày (TAMN) liên lạc để hướng dẫn và trợ giúp các bạn học viên đang tham gia khóa học, thì trong đó cũng có một số bạn đã thi TOEIC và cũng sẵn lòng gửi lại hình chụp kết quả bảng điểm thi cho TAMN.

Hiện tại TAMN đã tập hợp các bảng điểm kết quả thi gần đây để các bạn tham khảo và có động lực luyện thi TOEIC online đạt điểm mong đợi, như các bạn học viên khác của TAMN đã làm được.

Mặc dù số lượng Kết quả của các bạn sẽ lớn hơn nhiều trong thực tế vì một số bạn còn ngại, nhưng đây là một nguồn động viên to lớn cho TAMN và cũng là minh chứng cho chất lượng chương trình TAMN.

wink Với các bạn học viên đã thi TOEIC đạt điểm mong đợi, hãy gửi hình bảng điểm cho TAMN để được giảm 20% học phí cho khóa học tiếp theo nhé.

 

Kết quả của Học viên Năm 2024

Tuần từ ngày 03/06/2024 - 07/06/2024

8. Kết quả thi TOEIC của bạn Trương Thị Bích Trâm

Sau 6 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Trâm đã thi đạt 730 điểm thi TOEIC thật.

7. Kết quả thi TOEIC của bạn Nguyễn Đức Quang

Sau 6 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Quang đã tăng từ 550 điểm đầu vào và thi đạt 695 điểm thi TOEIC thật.

Tuần từ ngày 06/05/2024 - 10/05/2024

6. Kết quả thi TOEIC của bạn Nguyễn Tiến Đạt

Sau một thời gian luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Đạt đã thi đạt 590 điểm thi TOEIC thật.

 

5. Kết quả thi TOEIC của bạn Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Sau 9 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Ánh đã tăng từ 465 điểm đầu vào và thi đạt 540 điểm thi TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 01/04/2024 - 05/04/2024

4. Kết quả thi TOEIC của bạn Nguyễn Thành Đạt

Sau khi học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Đạt đã thi đạt 805 điểm thi TOEIC thật.

 

3. Kết quả thi TOEIC của bạn Trần Hoàng Hương Nguyên

Sau 6 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Nguyên đã thi đạt 505 điểm thi TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 04/03/2024 - 08/03/2024

2. Kết quả thi TOEIC của bạn Đoàn Hà Kim Anh

Sau 3 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Kim Anh đã tăng từ 500 điểm TOEIC đầu vào và đạt 560 điểm thi TOEIC thật.

 

1. Kết quả thi TOEIC của bạn Phạm Thị Thu Mơ

Sau hơn 1.5 năm học và luyện thi Toeic cùng TAMN, chị Mơ đã tăng từ 580 điểm TOEIC đầu vào và đạt 945 điểm thi TOEIC thật.

 

Kết quả của Học viên Năm 2023

Tuần từ ngày 20/11/2023 - 24/11/2023

4. Kết quả thi TOEIC của bạn Hoàng Hồng Nhiên

Sau khi học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Chuẩn đã tăng từ 350 điểm TOEIC đầu vào và đạt 610 điểm thi TOEIC chính thức.

3. Kết quả thi TOEIC của bạn Vũ Thu Hà

Sau khi học và luyện thi Toeic với Tk PRO cùng TAMN, bạn Hà đã tăng từ 550 điểm TOEIC đầu vào và đạt 725 điểm thi TOEIC chính thức.

 

Tuần từ ngày 23/10/2023 - 27/10/2023

2. Kết quả thi TOEIC của bạn Lê Thị Diễm Quỳnh

Sau 3 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Chuẩn đã tăng từ 850 điểm TOEIC đầu vào và đạt 965 điểm thi TOEIC chính thức.

 

1. Kết quả thi TOEIC của bạn Mai Thúy Vũ Uyên

Sau 6 tháng học và luyện thi Toeic với Tk PRO cùng TAMN, bạn Ánh đã tăng từ 420 điểm TOEIC đầu vào và đạt 710 điểm thi TOEIC chính thức.

 

Tuần từ ngày 25/09/2023 - 29/09/2023

11. Kết quả thi TOEIC của bạn Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Sau 3 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Ánh đã tăng từ 300 điểm TOEIC đầu vào và đạt 625 điểm thi TOEIC chính thức.

 

Tuần từ ngày 18/09/2023 - 22/09/2023

10. Kết quả thi TOEIC của bạn Hoàng Văn Chuẩn

Sau 9 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Chuẩn đã tăng từ 370 điểm TOEIC đầu vào và đạt 605 điểm thi TOEIC chính thức.

 

Tuần từ ngày 28/08/2023 - 01/09/2023

9. Kết quả thi TOEIC của bạn Nguyễn Hà Khánh Nhi

Sau 2 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Nhi đã đạt 610 điểm thi TOEIC chính thức.

 

Tuần từ ngày 14/08/2023 - 18/08/2023

8. Kết quả thi TOEIC của bạn Tôn Thế Sơn

Sau khi học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Sơn đã đạt 615 điểm thi TOEIC chính thức.

 

Tuần từ ngày 31/07/2023 - 04/08/2023

7. Kết quả thi TOEIC của bạn Phan Thị Hoa

Sau 9 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Hoa đã đạt 545 điểm thi TOEIC chính thức.

6. Kết quả thi TOEIC của bạn Nguyễn Văn Khánh

Sau 6 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Khánh đã đạt 725 điểm thi TOEIC chính thức.

 

Tuần từ ngày 03/07/2023 - 07/07/2023

5. Kết quả thi TOEIC của bạn Nguyễn Thị Quỳnh Như

Sau hơn 1 năm học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Như đã tăng từ 500 điểm TOEIC đầu vào và đạt 600 điểm thi TOEIC chính thức.

4. Kết quả thi TOEIC của bạn Lau Sam Tuong

Sau hơn 2 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Tuong đã đạt 715 điểm thi TOEIC chính thức.

 

Tuần từ ngày 29/05/2023 - 02/06/2023

4. Kết quả thi TOEIC của bạn Hà Trung Kiên

Sau hơn 1 năm học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Kiên đã tăng từ 300 điểm TOEIC đầu vào và đạt 765 điểm thi TOEIC chính thức.


3. Kết quả thi TOEIC của bạn Phạm Phương Chi

Sau 3 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Chi đã tăng từ 560 điểm TOEIC đầu vào và đạt 760 điểm thi TOEIC chính thức.

 

Tuần từ ngày 08/05/2023 - 12/05/2023

2. Kết quả thi TOEIC của bạn Nguyễn Hải Hà

Sau khoảng hơn 4 tháng luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Hà đã đạt 850 điểm thi TOEIC chính thức. 

 

Tuần từ ngày 17/04/2023 - 21/04/2023

1. Kết quả thi TOEIC của bạn Nguyễn Yến Nhung

Sau khoảng hơn 4 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Nhung đã đạt 440 điểm thi TOEIC chính thức. 

 

Tuần từ ngày 20/03/2023 - 24/03/2023

9. Kết quả thi TOEIC của bạn Đặng Hữu Phi

Sau khoảng hơn 1.5 năm học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Phi đã tăng từ 100 điểm TOEIC đầu vào và đạt 635 điểm thi TOEIC chính thức. 

8. Kết quả thi TOEIC của bạn Phạm Ngọc Huệ

Sau khoảng hơn 6 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Huệ đã tăng từ 250 điểm TOEIC đầu vào và đạt 520 điểm thi TOEIC chính thức. 

Tuần từ ngày 27/02/2023 - 03/03/2023

7. Kết quả thi TOEIC của bạn Nguyễn Văn Hùng

Sau khoảng hơn 6 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Hùng đã tăng từ 740 điểm TOEIC đầu vào và đạt 885 điểm thi TOEIC chính thức. 

6. Kết quả thi TOEIC của bạn Nguyễn Nữ Thanh Châu

Sau một thời gian học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Châu đã tăng từ 600 điểm TOEIC đầu vào và đạt 805 điểm thi TOEIC chính thức. 

 

Tuần từ ngày 06/02/2023 - 10/02/2023

5. Kết quả thi TOEIC của bạn Lê Anh Tú

Sau 6 tháng luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Tú đã tăng từ 680 điểm TOEIC đầu vào và đạt 830 điểm thi TOEIC chính thức. 

 

Tuần từ ngày 16/01/2023 - 20/01/2023

4. Kết quả thi TOEIC của anh Nguyễn Văn Dũng

Sau 1 tháng luyện thi Toeic cùng TAMN, anh Dũng đã đạt tăng từ 550 điểm TOEIC đầu vào và đạt 670 điểm thi TOEIC chính thức. 


3. Kết quả thi TOEIC của bạn Đoàn Thái Hà

Sau 3 tháng luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Hà đã đạt tăng từ 650 điểm TOEIC đầu vào và đạt 850 điểm thi TOEIC chính thức. 

 

Tuần từ ngày 02/01/2023 - 06/01/2023

2. Kết quả thi TOEIC của bạn Trịnh Minh Hiếu

Sau 3 tháng luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Anh đã đạt tăng từ 685 điểm TOEIC đầu vào và đạt 760 điểm thi TOEIC chính thức. 1. Kết quả thi TOEIC của bạn Nguyễn Thị Thu Sương

Sau khi ôn thi Toeic cùng TAMN, chị Sương đã đạt 715 điểm thi TOEIC chính thức. 

 

Kết quả của Học viên Năm 2022

Tuần từ ngày 19/12/2022 - 23/12/2022

12. Kết quả thi TOEIC của bạn Chu Thuận Anh

Sau 1 tháng ôn thi Toeic cùng TAMN, bạn Anh đã đạt tăng từ 420 điểm TOEIC đầu vào và đạt 590 điểm thi TOEIC chính thức. 


11. Kết quả thi TOEIC của bạn Trần Thúy Vân Khang

Sau 3 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Van Khang đã đạt tăng từ 800 điểm TOEIC đầu vào và đạt 925 điểm thi TOEIC chính thức. 

 

Tuần từ ngày 05/12/2022 - 09/12/2022

10. Kết quả thi TOEIC của bạn Nguyễn Văn Truyền

Sau 9 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Truyền đã đạt tăng từ 250 điểm TOEIC đầu vào và đạt 640 điểm thi TOEIC chính thức. 


9. Kết quả thi TOEIC của bạn Trương Văn Trung

Sau 1 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Trung đã đạt 700 điểm thi TOEIC chính thức.


 

Tuần từ ngày 21/11/2022 - 25/11/2022

8. Kết quả thi TOEIC của bạn Trần Thị Tuyết

Sau 2 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Tuyết đã đạt 830 điểm thi TOEIC thật.

7. Kết quả thi TOEIC của bạn Thái Việt Cường

Sau 1 năm học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Cường đã tăng từ 460 điểm TOEIC đầu vào và đạt 615 điểm thi TOEIC thật.


Tuần từ ngày 07/11/2022 - 11/11/2022

6. Kết quả thi TOEIC của bạn Nguyễn Thị Thu

Sau hơn 1 năm học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Thu đã tăng từ 390 điểm TOEIC đầu vào và đạt 605 điểm thi TOEIC thật.

5. Kết quả thi TOEIC của bạn Tôn Thế Sơn

Sau hơn 1 năm học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Sơn đã tăng từ 250 điểm TOEIC đầu vào và đạt 650 điểm thi TOEIC thật.

Tuần từ ngày 24/10/2022 - 28/10/2022

4. Kết quả thi TOEIC của bạn Nguyễn Duy Tân

Sau khi ôn thi Toeic cùng TAMN, bạn Tân đã đạt 910 điểm thi TOEIC thật.

 

3. Kết quả thi TOEIC của bạn Lê Thị Dung

Sau 6 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Dung đã tăng từ 360 điểm TOEIC đầu vào và đạt 525 điểm thi TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 10/10/2022 - 14/10/2022

2. Kết quả thi TOEIC của bạn Phan Hoàng Hải

Sau 4 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Hà đã tăng từ 570 điểm TOEIC đầu vào và đạt 760 điểm thi TOEIC thật.


1. Kết quả thi TOEIC của bạn Phùng Thị Hà

Sau hơn 1 năm học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Hà đã tăng từ 375 điểm TOEIC đầu vào và đạt 675 điểm thi TOEIC thật.

Tuần từ ngày 26/09/2022 - 30/09/2022

12. Kết quả thi TOEIC của anh Nguyễn Văn An

Sau 2.5 năm học và luyện thi Toeic cùng TAMN, anh An đã tăng từ 500 điểm TOEIC đầu vào và đạt 930 điểm thi TOEIC thật.


11. Kết quả thi TOEIC của bạn Trần Đức Trọng Ân

Sau 4 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Ân đã đạt 390 điểm thi TOEIC thật.


10. Kết quả thi TOEIC của bạn Huỳnh Thị Kim Ngọc

Sau hơn 1 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Ngọc đã đạt 425 điểm thi TOEIC thật.

Tuần từ ngày 12/09/2022 - 16/09/2022

9. Kết quả thi TOEIC của bạn Đào Đình Đức

Sau hơn 1 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Đức đã tăng từ 290 điểm TOEIC đầu vào và đạt 465 điểm thi TOEIC thật.

Tuần từ ngày 29/08/2022 - 02/09/2022

8. Kết quả thi TOEIC của bạn Trần Thị Lâm Oanh

Sau 3 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Oanh đã tăng từ 600 điểm TOEIC đầu vào và đạt 830 điểm thi TOEIC thật.

Tuần từ ngày 15/08/2022 - 19/08/2022

7. Kết quả thi TOEIC của anh Trần Thế Nam

Sau hơn 4 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Nam đã đạt 565 điểm thi TOEIC thật.

Tuần từ ngày 01/08/2022 - 05/08/2022

6. Kết quả thi TOEIC của chị Phạm Thị Thu Mơ

Sau hơn 1 năm học và luyện thi Toeic cùng TAMN, chị Mơ đã tăng từ 580 điểm TOEIC đầu vào và đạt 855 điểm thi TOEIC thật.

5. Kết quả thi TOEIC của bạn Lê Minh Thanh Trí

Sau 2 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Trí đã đạt 660 điểm thi TOEIC thật.

Tuần từ ngày 25/07/2022 - 29/07/2022

4. Kết quả thi TOEIC của bạn Bùi Hữu Tiến Đạt

Sau 4 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Đạt đã tăng từ 610 điểm TOEIC đầu vào và đạt 780 điểm thi TOEIC thật.

3. Kết quả thi TOEIC của bạn Trần Ngọc Khiết Tâm

Sau 5 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, bạn Đạt đã tăng từ 220 điểm TOEIC đầu vào và đạt 580 điểm thi TOEIC thật.

2. Kết quả thi TOEIC của anh Đỗ Ngọc Thành Danh

Sau 1 năm 3 tháng học và luyện thi Toeic cùng TAMN, anh Danh đã tăng từ 480 điểm TOEIC đầu vào và đạt 910 điểm thi TOEIC thật.

Tuần từ ngày 11/07/2022 - 15/07/2022

1. Kết quả thi TOEIC của bạn Huỳnh Nhật Tín

Sau 6 tháng học và luyện thi với Tk Luyện thi PRO cùng TAMN, bạn Tín đã tăng từ 100 điểm TOEIC đầu vào và đạt 350 điểm thi TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 27/06/2022 - 01/07/2022

20. Kết quả thi TOEIC của bạn Lê Thị Thơm

Sau hơn 1 năm học và luyện thi với Tk Luyện thi PRO cùng TAMN, bạn Thơm đã tăng từ 430 điểm TOEIC đầu vào và đạt 675 điểm thi TOEIC thật.

Tuần từ ngày 20/06/2022 - 24/06/2022

19. Kết quả thi TOEIC của anh Vũ Trung Dũng

Sau hơn 1 năm học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình cùng TAMN, anh Dũng đã tăng từ 270 điểm TOEIC đầu vào và đạt 745 điểm thi TOEIC thật.


Tuần từ ngày 06/06/2022 - 10/06/2022

18. Kết quả thi TOEIC của bạn Nguyễn Thế Lương

Sau 1 tháng luyện thi TOEIC với TAMN, bạn Lương đã tăng từ 875 điểm TOEIC đầu vào và đạt 935 điểm thi TOEIC thật.


17. Kết quả thi TOEIC của bạn Trần Thị Thúy Vy

Sau 6 tháng luyện thi TOEIC với TAMN, bạn Vy đã đạt 670 điểm thi TOEIC thật.


Tuần từ ngày 30/05/2022 - 03/06/2022

16. Kết quả thi TOEIC của Ms Nguyen Nhat Phuong

Sau 2 tháng ôn tập với TK luyện thi PRO, bạn Phương đã tăng từ 550 điểm TOEIC đầu vào và đạt 680 điểm thi TOEIC thật.

15. Kết quả thi TOEIC của Mr Le Quang Hung

Sau thời gian ôn tập 3 tháng với TK luyện thi PRO, bạn Hung đã tăng từ 500 điểm TOEIC đầu vào và đạt 775 điểm thi TOEIC thật.


14. Kết quả thi TOEIC của Mr. Lê Kim Long

Sau thời gian ôn tập 6 tháng, bạn Long đã tăng từ 685 điểm và đạt 800 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 23/05/2022 - 27/05/2022

13. Kết quả thi TOEIC của Mr. Hoàng Công Anh

Sau thời gian ôn tập, bạn Công Anh đã đạt 500 điểm TOEIC thật.

 

12. Kết quả thi TOEIC của Mr. Nguyễn Công Minh

Sau thời gian ôn tập, bạn Minh đã đạt 670 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 16/05/2022 - 20/05/2022

11. Kết quả của Ms. Võ Hồ Uyên Nhi

Sau thời gian ôn tập, bạn Nhi đã đạt 620 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 02/05/2022 - 06/05/2022

10. Kết quả của Mr. Chu Việt Khanh

Sau thời gian ôn tập 3 tháng, bạn Khanh đã tăng từ 600 điểm và đạt 805 điểm TOEIC thật.

 

9. Kết quả của Ms. Phạm Nguyễn Hồng Liên

Sau thời gian ôn tập 3 tháng, bạn Liên đã tăng từ 480 điểm và đạt 800 điểm TOEIC thật.

 

8. Kết quả của Mr. Lê Văn Long

Sau thời gian ôn tập 1 tháng, bạn Long đã tăng từ 595 điểm và đạt 725 điểm TOEIC thật.

 

7. Kết quả của Ms. Hoàng Thị Diệu

Sau thời gian ôn tập, bạn Diệu đã tăng từ 200 điểm và đạt 585 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 02/05/2022 - 06/05/2022

6. Kết quả của Mr. Hoàng Nguyên

Sau thời gian ôn tập 3 tháng, anh Nguyên đã tăng từ 500 điểm và đạt 715 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 25/04/2022 - 29/04/2022

5. Kết quả của Ms. Phạm Hồng Hải

Sau thời gian ôn tập, bạn Hải đã đạt 565 điểm TOEIC thật.

 

4. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

Sau thời gian 2 tháng ôn tập, bạn Tuyền đã tăng từ 430 điểm và đạt 540 điểm TOEIC thật.

 

3. Kết quả của Ms. Phùng Thị Duyên

Sau thời gian ôn tập, chị Duyên đã tăng từ 270 điểm và đạt 335 điểm TOEIC thật.

 

2. Kết quả của Mr. Nguyễn Ngọc Thiên Lâm

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, bạn Lâm đã tăng từ 395 điểm và đạt 490 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 11/04/2022 - 15/04/2022

1. Kết quả của Mr. Lê Hồ Danh

Sau thời gian 2 tháng ôn tập, anh Danh đã đạt 335 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 21/03/2022 - 25/03/2022

15. Kết quả của Ms. Võ Đỗ Hoài Thương

Sau thời gian 3 tháng ôn tập, chị Thương đã tăng từ 770 điểm và đạt được 905 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 14/03/2022 - 18/03/2022

14. Kết quả của Mr. Trần Lâm Nhật Thái

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, bạn Thái đã tăng từ 400 điểm và đạt được 505 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 28/02/2022 - 04/03/2022

14. Kết quả của Mr. Nguyễn Văn An

Sau thời gian ôn tập, anh An đã đạt được 830 điểm TOEIC thật.

 

13. Kết quả của Ms. Phạm Thị Thu Trang

Sau thời gian 3 tháng ôn tập, bạn Trang đã đạt được 805 điểm TOEIC thật.

 

12. Kết quả của Mr. Lê Hoàng Phúc

Sau thời gian ôn tập, bạn Phúc đã đạt được 355 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 21/02/2022 - 25/02/2022

11. Kết quả của Ms. Lưu Thị Thơm

Sau thời gian ôn tập trước đây, bạn Thơm đã đạt được 705 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 14/02/2022 - 18/02/2022

10. Kết quả của Mr. Nguyễn Mạnh Cường

Sau thời gian ôn tập, anh Cường đã đạt được 705 điểm TOEIC thật.

 

9. Kết quả của Mr. Nguyễn Ngọc Thiên Lâm

Sau thời gian ôn tập 1 tháng, bạn Lâm đã đạt được 395 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 07/02/2022 - 11/02/2022

8. Kết quả của Ms. Cao Thị Lan Anh

Sau thời gian 3 tháng ôn tập, chị Lan Anh đã tăng từ 465 điểm và đạt được 550 điểm TOEIC thật.

 

7. Kết quả của Mr. Nguyễn Bá Ngọc

Sau thời gian ôn tập, anh Ngọc đã đạt được 600 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 24/01/2022 - 28/01/2022

6. Kết quả của Ms. Bùi Thị Thu Hiền

Sau thời gian ôn tập, bạn Hiền đã tăng từ 455 điểm để đạt được 535 điểm TOEIC thật.

 

5. Kết quả của Ms. Mai Hoàng Linh

Sau thời gian ôn tập, bạn Linh đã tăng từ 450 điểm để đạt được 555 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 17/01/2022 - 21/01/2022

4. Kết quả của Mr. Nguyễn Tiến Đạt

Sau thời gian ôn tập, anh Đạt đã đạt được 590 điểm TOEIC thật.

 

3. Kết quả của Mr. Võ Hoàng Mẩn

Sau thời gian ôn tập 3 tháng, bạn Mẩn đã tăng từ 350 điểm để đạt được 525 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 10/01/2022 - 14/01/2022

2. Kết quả của Mr. Tạ Quốc Trung

Sau thời gian ôn tập 3 tháng, bạn Trung đã tăng từ 550 điểm để đạt được 720 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 03/01/2022 - 07/01/2022

1. Kết quả của Mr. Nguyễn Bá Thông

Sau thời gian ôn tập, anh Thông đã đạt được 640 điểm TOEIC thật.

 

 

Kết quả của Học viên Năm 2021

Tuần từ ngày 27/12/2021 - 31/12/2021

10. Kết quả của Mr. Nguyễn Văn Phương

Sau thời gian 4 tháng ôn tập, anh Phương đã tăng từ 655 điểm và thi đạt được 775 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 20/12/2021 - 24/12/2021

9. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Thùy Ninh

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, bạn Ninh đã tăng từ 390 điểm và thi đạt được 515 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 13/12/2021 - 17/12/2021

8. Kết quả của Mr. Lê Văn Sơn

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, anh Sơn đã tăng từ 790 điểm và thi đạt được 845 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 06/12/2021 - 10/12/2021

7. Kết quả của Mr. Lê Kim Long

Sau thời gian 6 tháng ôn tập, bạn Long đã tăng từ 465 điểm và thi đạt được 685 điểm TOEIC thật.

 

6. Kết quả của Mr. Đái Quốc Triều

Sau thời gian ôn tập, anh Triều đã thi đạt được 530 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 29/11/2021 - 03/12/2021

5. Kết quả của Ms. Võ Ngọc Kim Huệ

Sau thời gian ôn tập 3 tháng, bạn Huệ đã tăng từ 450 điểm và đạt được 755 điểm TOEIC thật.

 

4. Kết quả của Mr. Nguyễn Đức Hà

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, bạn Hà đã đạt được 360 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 22/11/2021 - 26/11/2021

3. Kết quả của Mr. Lê Anh Tuấn

Sau thời gian ôn tập 6 tháng, anh Tuấn đã đạt được 925 điểm TOEIC thật.

 

2. Kết quả của Ms. Đặng Lê Ngọc Thảo 

Sau thời gian ôn tập, bạn Thảo đã đạt được 470 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 01/11/2021 - 05/11/2021

1. Kết quả của Mr. Lâm Chí Thiện

Sau thời gian ôn tập, anh Thiện đã đạt được 455 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 27/09/2021 - 01/10/2021

9. Kết quả của Mr. Nguyễn Văn Hùng

Sau thời gian ôn tập, bạn Hùng đã đạt được 830 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 20/09/2021 - 24/09/2021

8. Kết quả của Ms. Hà Thị Xuân Quỳnh

Sau thời gian ôn tập, chị Quỳnh đã đạt được 720 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 13/09/2021 - 17/09/2021

7. Kết quả của Ms. Ngọ Thị Chi Huệ
Sau thời gian ôn tập, bạn Huệ đã đạt được 820 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 06/09/2021 - 10/09/2021

6. Kết quả của Ms. Trương Thị Bích Trâm

Sau thời gian 4 tháng ôn tập, bạn Trâm đã tăng từ 250 điểm để đạt được 520 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 16/08/2021 - 20/08/2021

5. Kết quả của Ms. Huỳnh Thị Hồng Phước

Sau thời gian ôn tập, chị Phước đã đạt được 450 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 09/08/2021 - 13/08/2021

4. Kết quả của Mr. Mai Bá Tiến

Sau thời gian ôn tập, bạn Tiến đã đạt được 420 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 19/07/2021 - 23/07/2021

3. Kết quả của Mr. Trần Vũ Hy

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Vũ Hy đã tăng từ 590 điểm ban đầu để đạt được 670 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 12/07/2021 - 16/07/2021

2. Kết quả của Mr. Nguyễn Dương Vũ Hà

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Vũ Hà đã đạt được 440 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 05/07/2021 - 09/07/2021

1. Kết quả của Ms. Trần Thị Anh Trâm

Sau 4 tháng ôn tập, bạn Trâm đã đạt được 930 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 28/06/2021 - 02/07/2021

21. Kết quả của Ms. Nguyễn Thùy Linh

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Linh đã tăng từ 730 điểm và đạt được 800 điểm TOEIC thật.

 

20. Kết quả của Mr. Phạm Khánh An

Sau 5 tháng ôn tập, bạn An đã đạt được 470 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 14/06/2021 - 18/06/2021

19. Kết quả của Mr. Phạm Ngọc Phương

Sau thời gian ôn tập, anh Phương đã đạt được 835 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 07/06/2021 - 11/06/2021

18. Kết quả của Mr. Nguyễn Hoàng Việt

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, anh Việt đã đạt được 555 điểm TOEIC thật.

 

17. Kết quả của Mr. Nguyễn Văn Tiến

Sau thời gian 6 tháng ôn tập, anh Tiến đã đạt được 475 điểm TOEIC thật.

 

16. Kết quả của Ms. Phạm Thị Thu Mo 

Sau thời gian 6 tháng ôn tập, chị Mo đã đạt được 815 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 31/05/2021 - 04/06/2021

15. Kết quả của Mr. Nguyễn Trung Hải 

Sau thời gian ôn tập, anh Hải đã đạt được 505 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 24/05/2021 - 28/05/2021

14. Kết quả của Mr. Mai Chí Hẳn 

Sau thời gian ôn tập, anh Hẳn đã đạt được 505 điểm TOEIC thật.

 

13. Kết quả của Mr. Lê Hoàng Lãm 

Sau thời gian ôn tập, anh Hẳn đã đạt được 330 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 17/05/2021 - 21/05/2021

12. Kết quả của Ms. Vũ Thị Ngọc Trâm 

Sau thời gian 3 tháng ôn tập, bạn Trâm đã tăng từ 730 điểm và đạt được 855 điểm TOEIC thật.

 

11. Kết quả của Ms. Trần Nguyễn Lan Anh 

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, bạn Lan Anh đã tăng từ 400 điểm và đạt được 465 điểm TOEIC thật.

 

10. Kết quả của Mr. Đỗ Mạnh Cường

Sau thời gian 3 tháng ôn tập, anh Cường đã đạt được 770 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 10/05/2021 - 14/05/2021

9. Kết quả của Ms. Nguyễn Nữ Thanh Châu

Sau thời gian ôn tập, chị Châu đã đạt được 760 điểm TOEIC thật.

 

8. Kết quả của Ms. Đào Thùy Linh

Sau thời gian ôn tập, chị Linh đã đạt được 720 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 03/05/2021 - 07/05/2021

7. Kết quả của Ms. Nguyễn Châu Thủy Trúc

Sau thời gian ôn tập 3 tháng, bạn Trúc đã tăng từ 700 điểm và đạt được 915 điểm TOEIC thật. Một số điểm rất cao!

 

Tuần từ ngày 26/04/2021 - 30/04/2021

6. Kết quả của Ms. Phạm Tiểu Yến

Sau thời gian ôn tập 1 tháng, bạn Yến đã tăng từ 710 điểm và đạt được 760 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 12/04/2021 - 16/04/2021

5. Kết quả của Ms. Lê Nguyễn Minh Trâm

Sau thời gian ôn tập 3 tháng, bạn Trâm đã tăng từ 800 điểm và đạt được 905 điểm TOEIC thật.

 

4. Kết quả của Mr. Vũ Minh Thành

Sau thời gian ôn tập 2 tháng, bạn Thành đã tăng từ 470 điểm và đạt được 835 điểm TOEIC thật.

 

3. Kết quả của Mr. Lê Trung Nhân

Sau thời gian ôn tập 1 tháng, bạn Nhân đã đạt được 260 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 05/04/2021 - 09/04/2021

2. Kết quả của Ms. Nguyễn Anh Thư

Sau thời gian ôn tập 1 tháng, bạn Thư đã tăng từ 600 điểm và đạt được 880 điểm TOEIC thật.

 

1. Kết quả của Ms. Lê Lan Hương

Sau thời gian ôn tập 1 tháng, bạn Hương đã tăng từ 610 điểm và đạt được 735 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 22/03/2021 - 26/03/2021

22. Kết quả của Mr. Đinh Tuấn Việt

Sau thời gian ôn tập 3 tháng, anh Việt đã tăng từ 450 điểm và đạt được 660 điểm TOEIC thật.

 

21. Kết quả của Mr. Nguyễn Đặng Hoàng Tân

Sau thời gian ôn tập 2 tháng, bạn Tân đã tăng từ 210 điểm và đạt được 355 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 15/03/2021 - 19/03/2021

20. Kết quả của Ms. Lê Thị Nhung

Sau thời gian ôn tập 1 năm rưỡi, bạn Nhung đã tăng từ 470 điểm và đạt được 845 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 08/03/2021 - 12/03/2021

19. Kết quả của Mr. Nguyễn Thành Luân

Sau thời gian 6 tháng ôn tập, anh Luân đã tăng từ 400 điểm và đạt được 780 điểm TOEIC thật.

 

18. Kết quả của Mr. Nguyễn Trực Minh

Sau thời gian 3 tháng ôn tập, bạn Minh đã đạt được 445 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 01/03/2021 - 05/03/2021

17. Kết quả của Mr. Nguyễn Trí Minh

Sau thời gian 3 tháng ôn tập, anh Minh đã tăng từ 740 điểm và đạt được 930 điểm TOEIC thật.

 

16. Kết quả của Ms. Lê Đặng Hồng Ân

Sau thời gian gần 4 tháng ôn tập, bạn Ân đã tăng từ 540 điểm và đạt được 775 điểm TOEIC thật.

 

15. Kết quả của Mr. Phan Xuân Tuấn

Sau thời gian ôn tập, bạn Tuấn đã đạt được 730 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 22/02/2021 - 26/02/2021

14. Kết quả của Mr. Vũ Việt Anh

Sau thời gian 6 tháng ôn tập, anh Việt Anh đã tăng từ 570 điểm và đạt được 725 điểm TOEIC thật.

 

13. Kết quả của Mr. Nguyễn Chí Tín

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, anh Tín đã tăng từ 300 điểm và đạt được 505 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 08/02/2021 - 19/02/2021

12. Kết quả của Mr. Phạm Hải Nam

Sau thời gian 4 tháng ôn tập, anh Nam đã tăng từ 410 để đạt 640 điểm TOEIC thật.

11. Kết quả của Mr. Ngô Nguyễn Minh Sang

Sau thời gian ôn tập, bạn Sang đã đạt 615 điểm TOEIC thật.

 

10. Kết quả của Ms. Phan Thị Hoài Thương

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, bạn Thương đã đạt 845 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 01/02/2021 - 05/02/2021

9. Kết quả của Ms. Hoàng Vũ Hiếu Hạnh

Sau thời gian 1 tháng ôn tập, bạn Hạnh đã đạt 780 điểm TOEIC thật.

 

8. Kết quả của Mr. Nguyễn Công Minh

Sau thời gian 4 tháng ôn tập, bạn Minh đã tăng từ 350 để đạt 675 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 25/01/2021 - 29/01/2021

7. Kết quả của Mr. Nguyễn Văn Mạnh

Sau thời gian 3 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, anh Mạnh đã tăng từ 250 để đạt 515 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 18/01/2021 - 22/01/2021

6. Kết quả của Mr. Nguyễn Hạnh Chung

Sau thời gian gần 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, anh Chung đã tăng từ 750 để đạt 810 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 11/01/2021 - 15/01/2021

5. Kết quả của Mr. Nguyễn Thế Tuyên

Sau thời gian ôn tập, anh Tuyên đã đạt 860 điểm TOEIC thật.

 

4. Kết quả của Mr. Hồ Xuân Tiến

Sau 7 tháng ôn tập, anh Tiến đã đạt 660 điểm TOEIC thật.

 

3. Kết quả của Mr. Võ Huy Cường

Sau 2 tháng ôn tập, bạn Cường đã đạt 710 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 04/01/2021 - 08/01/2021

2. Kết quả của Ms. Lê Thị Thảo Loan

Sau thời gian 5 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, chị Loan đã tăng từ 370 để đạt 575 điểm TOEIC thật.

 

1. Kết quả của Mr. Nguyễn Dương Vũ Hà

Sau thời gian 1 tháng ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Hà đã đạt 440 điểm TOEIC thật.

 

Kết quả của Học viên Năm 2020

Tuần từ ngày 28/12/2020 - 01/01/2021

31. Kết quả của Ms. Lê Hà Hoàng Phương

Sau thời gian 3 tháng ôn tập, bạn Phương đã tăng từ 750 điểm để đạt 900 điểm TOEIC thật.

 

30. Kết quả của Ms. Nguyễn Vân Ly 

Sau thời gian ôn tập, bạn Ly đã đạt 490 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 21/12/2020 - 25/12/2020

29. Kết quả của Mr. Nguyễn Đăng Tùng

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Tùng đã tăng từ 710 điểm để đạt 850 điểm TOEIC thật.

 

28. Kết quả của Mr. Nguyễn Khánh Duy

Sau 4 tháng ôn tập, bạn Duy đã tăng từ 450 điểm để đạt 775 điểm TOEIC thật.

 

27. Kết quả của Mr. Trần Kiêm Bách

Sau 1 tháng ôn tập, anh Bách đã tăng từ 575 điểm để đạt 835 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 14/12/2020 - 18/12/2020

26. Kết quả của Ms. Nguyễn Ngọc Cát Tường

Sau gần 1 năm ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Tường đã tăng từ 600 điểm để đạt 790 điểm TOEIC thật.

 

25. Kết quả của Ms. Mai Thúy Ngân

Sau thời gian ôn tập trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, chị Ngân đã đạt 700 điểm TOEIC thật.

 

Tuần từ ngày 07/12/2020 - 11/12/2020

24. Kết quả của Ms. Võ Hà Thủy Tiên 

Sau gần 1 năm ôn tập, chị Tiên đã tăng từ 570 điểm để đạt 830 điểm TOEIC.

Chị Tiên đã chia sẻ kinh nghiệm và cách thức học thi Toeic và học tiếng Anh của chị tại đây: Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh của chị Võ Hà Thủy Tiên

 

23. Kết quả của Mr. Nguyễn Văn An 

Sau hơn 1 năm ôn tập, anh An đã tăng từ 500 điểm để đạt 815 điểm TOEIC.

Anh An đã chia sẻ kinh nghiệm và cách thức học luyện thi Toeic và học tiếng Anh của anh với TAMN tại đây: Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh của anh Nguyễn Văn An

 

22. Kết quả của Mr. Nguyễn Thành Trung

Sau 1 tháng ôn tập, anh Trung đã tăng từ 350 điểm để đạt 440 điểm TOEIC.

 

Tuần từ ngày 30/11/2020 - 04/12/2020

21. Kết quả của Ms. Phạm Thị Thu Mơ

Sau thời gian ôn tập, chị Mơ đã đạt 725 điểm TOEIC.

 

20. Kết quả của Mr. Nguyễn Tuấn Hoàng Anh

Sau 6 tháng ôn tập, anh Hoàng Anh đã tăng từ 390 để đạt 660 điểm TOEIC.

 

Tuần từ ngày 23/11/2020 - 27/11/2020

19. Kết quả của Ms. Ngô Thị Kim Oanh

Sau 6 tháng ôn tập, chi Oanh đã đạt 790 điểm TOEIC.

 

18. Kết quả của Ms. Bùi Bích Chăm 

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Chăm đã tăng từ 230 điểm để đạt 465 điểm TOEIC.

 

17. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Hoài Trinh

Sau 6 tháng ôn tập, chị Trinh đã đạt 645 điểm TOEIC.

 

16. Kết quả của Mr. Nguyễn Hoàng Giang

Sau 2 tháng ôn tập, anh Giang đã đạt 410 điểm TOEIC.

 

Tuần từ ngày 16/11/2020 - 20/11/2020

15. Kết quả của Ms. Nguyễn Lữ Song Nguyên

Sau 1 năm rưỡi ôn tập, bạn Nguyên đã tăng từ 510 điểm để đạt 930 TOEIC.

Bạn Nguyên đã chia sẻ kinh nghiệm và cách thức học luyện thi Toeic và học tiếng Anh của bạn với TAMN tại đây: Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh của Nguyễn Lữ Song Nguyên

 

14. Kết quả của Ms. Bùi Thị Mỹ Linh

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Linh đã tăng từ 210 điểm để đạt 595 TOEIC.

 

Tuần từ ngày 09/11/2020 - 13/11/2020

13. Kết quả của Mr. Nguyễn Văn Dũng

Sau hơn 1 năm ôn tập, anh Dũng đã tăng từ 600 điểm và đạt 785 điểm.

 

12. Kết quả của Ms. Phạm Thị Thanh

Sau 1 tháng ôn tập, chị Thanh đã đạt 530 điểm.

 

11. Kết quả của Mr. Lê Tiến Đạt

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Đạt đã đạt 380 điểm.

 

Tuần từ ngày 02/11/2020 - 06/11/2020

10. Kết quả của Mr. Phan Đức Cường

Sau 4 tháng ôn tập, anh Cường đã tăng từ 530 để đạt 685 điểm.

 

9. Kết quả của Mr. Lê Mạnh Tuấn

Sau 3 tháng ôn tập, anh Tuấn đã tăng từ 400 và đạt 685 điểm.

 

7. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Kim Anh

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Kim Anh đã đạt 375 điểm.

 

Tuần từ ngày 26/10/2020 - 30/10/2020

7. Kết quả của Mr. Trương Văn Đức

Sau hơn 6 tháng ôn tập, bạn Đức đã tăng từ 250 điểm và đạt 640 điểm.

 

Tuần từ ngày 19/10/2020 - 23/10/2020

6. Kết quả của Mr. Đào Tuấn Anh

Sau 1 năm ôn tập, bạn Tuấn Anh đã tăng từ 400 điểm và đạt 940 điểm.

Bạn Tuấn Anh đã chia sẻ kinh nghiệm và cách thức học luyện thi Toeic và học tiếng Anh của bạn với TAMN tại đây: Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh của bạn Đào Tuấn Anh

 

5. Kết quả của Ms. Nguyễn Nữ Thanh Châu

Sau thời gian 6 tháng, chị Châu đã đạt 730 điểm.

 

Tuần từ ngày 12/10/2020 - 16/10/2020

4. Kết quả của Mr. Mai Chí Hẳn

Sau thời gian học, anh Hẳn đã đạt 540 điểm.

 

3. Kết quả của Mr. Trần Ngọc Lân

Sau thời gian học, bạn Lân đã đạt 325 điểm.

 

Tuần từ ngày 05/10/2020 - 09/10/2020

2. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Thu Hằng

Sau 1 tháng ôn tập, chị Hằng đã tăng từ 535 và đạt 640 điểm.

 

1. Kết quả của Ms. Nguyễn Tâm Thanh

Sau thời gian ôn tập 1 năm trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, chị Thanh đã tăng từ 190 để đạt 605 điểm.


 

Tuần từ ngày 28/09/2020 - 02/10/2020

37. Kết quả của Mr. Lê Minh Đức

Sau 2,5 tháng ôn tập, anh Đức đã đạt được 760 điểm.

 

36. Kết quả của Mr. Nguyễn Tiến Đạt

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Đạt đã tăng từ 500 điểm để đạt 620 điểm.

 

Tuần từ ngày 21/09/2020 - 25/09/2020

35. Kết quả của Ms. Đỗ Thị Hương

Sau 4 tháng ôn tập, chị Hương đã đạt 680 điểm.

 

34. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Thu Hà 

Sau 2 tháng ôn tập, chị Hà đã tăng từ 450 điểm và đạt 685 điểm.

 

33. Kết quả của Mr. Nguyễn Minh Quân

Sau 2 tháng ôn tập, anh Quân đã đạt 460 điểm.

 

Tuần từ ngày 14/09/2020 - 18/09/2020

32. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Dung

Sau 3 tháng ôn tập, chị Dung đã tăng từ 500 điểm ban đầu và đạt 700 điểm.

 

31. Kết quả của Ms. Cao Thanh Thảo

Sau 3 tháng ôn tập, trên Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn Thảo đã đạt 500 điểm.

 

Tuần từ ngày 07/09/2020 - 11/09/2020

30. Kết quả của Mr. Cao Đăng Sao

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Sao đã tăng từ 550 điểm ban đầu và đạt 750 điểm.

 

Tuần từ ngày 31/08/2020 - 04/09/2020

29. Kết quả của Mr. Nguyễn Tấn Chất

Sau 6 tháng ôn tập, bạn Chất đã tăng từ 270 điểm ban đầu và đạt 630 điểm.

 

28. Kết quả của Mr. Nguyễn Tạ Tiến

Sau 6 tháng ôn tập, bạn Tiến đã tăng từ 450 điểm ban đầu và đạt 770 điểm.

 

Tuần từ ngày 24/08/2020 - 28/08/2020

27. Kết quả của Mr. Đặng Hoàng Nam

Sau thời gian ôn tập 1 tháng, bạn Nam đã tăng từ 560 điểm ban đầu để đạt 615 điểm.

 

26. Kết quả của Ms. Nguyễn Ngọc Anh Thư

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Thư đã đạt 505 điểm.

 

25. Kết quả của Mr. Sơn

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Sơn đã đạt 490 điểm.

 

Tuần từ ngày 17/08/2020 - 21/08/2020

24. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Thu Hằng

Sau 3 tháng ôn tập, chị Hằng đã đạt 535 điểm.

 

Tuần từ ngày 10/08/2020 - 14/08/2020

23. Kết quả của Mr. Nguyễn Mạnh Cường

Sau 4 tháng ôn tập, anh Cường đã tăng từ mốc điểm 550 để đạt 705 điểm.

 

22. Kết quả của Mr. Đỗ Tấn Đạt

Sau 2 tháng ôn tập, bạn Đạt đã tăng từ 500 điểm ban đầu để đạt 665 điểm.

Bạn Đạt chia sẻ: "Từ lúc lên đại học mình đã bỏ tiếng Anh một khoảng thời gian khá lâu, mãi đến lúc sắp ra trường mới chịu học lại để thi Toeic. May sao được bạn mình giới thiệu TAMN, thực sự đây đúng là cứu tinh cho mình để vượt qua kỳ thi Toeic. Mình không cần đến các trung tâm luyện thi, chỉ cần ngồi nhà mỗi ngày dành một ít thời gian với TAMN là sẽ tự tin đi thi ngay. Lộ trình của TAMN rất bài bản, đề thi cập nhật đúng format hiện tại. Sau này nếu cần nâng cao điểm số mình nhất định sẽ quay lại tìm TAMN".

 

21. Kết quả của Mr. Huỳnh Văn Thiện

Sau 6 tháng ôn tập, bạn Thiện đã đạt 490 điểm.

 

Tuần từ ngày 03/08/2020 - 07/08/2020

20. Kết quả của Ms. Trần Thị Oanh

Sau 1 năm ôn tập, bạn Oanh đã tăng từ mốc điểm 350 để đạt 865 điểm.

Bạn Oanh chia sẻ: "Đây là kết quả mình thi tháng 1/ 2020 hoàn toàn từ 1 đứa mất gốc (test thử 350 toeic) và chỉ nhờ học chăm chỉ trên tài khoản tiếng anh mỗi ngày trong vòng gần 1 năm

Thật sự biết đến page là rât may mắn với mình, kiến thức đầy đủ rất dế hiểu và khiến mình yêu lại tiếng anh từ đầu".

Và đây là bảng điểm bạn đã thi lần 2 sau 6 tháng tiếp theo và đạt được 980 điểm.

 

19. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Minh Hạnh

Sau 2 tháng ôn tập, bạn Hạnh đã tăng từ mốc điểm 400 để đạt 730 điểm.

Bạn Hạnh chia sẻ: "Hello tiếng anh mỗi ngày!

Mình là Hạnh, đã đăng kí học được 2 tháng. Lúc mới vào làm bài kiểm tra ở tiếng anh mỗi ngày mình chỉ đạt số điểm là 400. Và sau 2 tháng học trên web cùng với sự trợ giúp của đội ngũ Tiếng Anh Mỗi Ngày đã giúp mình đạt số điểm hiện tại là 730 điểm.

Mình thực sự cảm ơn đội ngũ của Tiếng Anh Mỗi Ngày, cảm ơn các thầy, cô đã tạo ra một website về học toeic rất hiệu quả.

Trung bình mình giành khoảng 6-8 tiếng/ngày cùng với sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô mỗi khi mình có thắc mắc hay câu hỏi đã hỗ trợ mình rất nhiều để đạt được kết quả này!

Lúc đầu mình chỉ đặt target là 600 điểm mà lúc thi còn vượt cả mục tiêu đề ra. Thực sự mình cảm thấy rất may mắn vì biết đến Tiếng Anh Mỗi Ngày 🥰".

 

18. Kết quả của Mr. Trần Trung Hưng

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Hưng đã tăng từ mốc điểm 445 để đạt 610 điểm.

Bạn Hưng chia sẻ: "Sau 2 tuần của em khi trải nghiệm app, e bắt đầu vs điểm thi lần đầu là 445 và 2 tuần sau em đạt 610. Em cảm ơn a/c phát triển app này ạ".

 

17. Kết quả của Mr. Khuất Quang Hưng

Sau 6 tháng ôn tập, anh Hưng đã tăng từ mốc điểm 450 để đạt 685 điểm.

 

16. Kết quả của Mr. Nguyễn Tuấn Anh

Sau thời gian ôn tập để lấy lại căn bản, anh Tuấn Anh đã tăng từ mốc 0 điểm để đạt 225 điểm. Hiện tại anh vẫn đang tiếp tục học để cải thiện tiếng Anh của mình.

 

Tuần từ ngày 27/07/2020 - 31/07/2020

15. Kết quả của Mr. Trương Minh Phi

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Phi đã tăng từ mốc điểm 500 điểm ban đầu để đạt 660 điểm.

Bạn Phi chia sẻ: "App tiện lợi, có thể ôn luyện mọi lúc.Bài giảng dễ hiểu và khoa học".

Các bạn xem đánh giá của bạn Phi tại trang: https://www.facebook.com/truongminh.phi1708/posts/1636258069874812

 

14. Kết quả của Ms. Carol Kim

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Carol Kim đã tăng từ mốc điểm 680 để đạt 780 điểm.

 

13. Kết quả của Ms. Võ Thị Phương Tuyền

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Tuyền đã tăng từ mốc điểm 575 điểm ban đầu để đạt 755 điểm.

Bạn Tuyền chia sẻ: "Trang học rất là tốt, phần giải thích sau khi làm bài rất dễ hiểu".

Các bạn xem đánh giá của bạn Tuyền tại trang: https://www.facebook.com/tuyen.titon.315/posts/1422810737913692

 

12. Kết quả của Mr. Võ Hiếu Nghĩa

Sau 2 tháng ôn tập, bạn Nghĩa đã tăng từ mốc điểm 470 để đạt 545 điểm.

Bạn Nghĩa chia sẻ: "Nền tảng Web và app của TAMN kết hợp, tạo sự thuận tiện cho người học. Có thể học bất kỳ lúc nào, ở đâu khi có điện thoại. Bố cục ứng dụng rõ ràng, cách học dễ tiếp thu."

Các bạn xem đánh giá của bạn Nghĩa tại trang này nhé: https://www.facebook.com/hieunghia.vo.3/posts/1957689441034212

 

11. Kết quả của Ms. Nguyễn Thu Trang

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Trang đã tăng từ mốc điểm 560 để đạt 610 điểm.

 

10. Kết quả của Ms. Lê Thị Ngọc My 

Chị My ban đầu thi được 365 điểm

Sau thời gian luyện tập thêm 1 tháng, chị đã tăng lên 485 điểm.

Chị My chia sẻ: "Trang học rất là tốt, phần giải thích sau khi làm bài rất dễ hiểu".

 

Tuần từ ngày 20/07/2020 - 24/07/2020

9. Kết quả của Mr. Tài Lương 

Sau 1 tháng ôn tập, anh Tài đã tăng từ mốc điểm 650 ban đầu để đạt 745 điểm.

Anh Tài chia sẻ: "Cám ơn TAMN đã giúp mình nâng cao số điểm từ 650 lên 750."

 

8. Kết quả của Ms. Đỗ Thị Thơm

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Thơm đã tăng từ mốc điểm 210 ban đầu để đạt 445 điểm.

Bạn Thơm chia sẻ: "Đây chưa phải là kết quả mình target tới, nhưng cũng là nỗ lực mà mình đánh giá là do mình đã học trên TAMN. M mua khóa tự học 1 tháng, đk thi ngày 21.6. Trc khi thi gần 1 tuần m học liên tục, mỗi ngày ít nhất 1 tiếng. Trước đó mình chưa thi Toeic bao giờ, m có nghe thêm video mẹo thi, TA cũng không hề tốt. Mình tin là nếu học tại TAMN đều đặn và quyết tâm thêm mình sẽ đạt được mục tiêu 550 điểm của mình."

 

7. Kết quả của Mr. Phạm Văn Huyến

Sau 1 tháng ôn tập, anh Huyến đã tăng từ mốc điểm 500 để đạt 590 điểm.

Anh Huyến chia sẻ: "Cách đây khoảng 1 tháng, tôi có tham gia học trên Website của Tiếng Anh mỗi ngày bằng tài khoản Luyện thi Pro 1 tháng. Ở thời điểm bắt đầu tham gia học, điểm thi Toeic khoảng 500 điểm.

Sau 01 tháng luyện trên tiếng Anh mỗi ngày, thì vừa rồi tôi có tham gia kỳ thi chính thức Toeic do IIG Việt Nam tổ chức kết quả đạt 590 điểm.

Tôi thấy, đây là một địa chỉ rất tin cậy để luyện tập cho những người muốn thi chứng chỉ Toeic, đặc biệt với những người không có thời gian tham gia lớp học trực tiếp. Các chủ đề học khá đa dạng, gần với chương trình thi. Bên cạnh đó hệ thống bài tập, bà thi thử rất phong phú giúp học viên có thể đánh giá được trình độ của mình. Việc giải thích những nội dung bài tập rất dễ hiểu. Hơn nữa, đội ngũ support thường xuyên tương tác với học viên, giúp học viên định hướng để việc học tập được hiệu quả hơn."

 

6. Kết quả của Mr. Nguyễn Quốc Cường

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Cường đã tăng từ mốc điểm 570 để đạt 670 điểm.

 

Tuần từ ngày 13/07/2020 - 17/07/2020

5. Kết quả của Mr. Nguyễn Hạnh Chung

Sau 3 tháng ôn tập, anh Chung đã tăng từ mốc điểm 650 TOEIC để đạt 810 điểm. Hiện tại anh vẫn đang ôn tập tiếp trên Tiếng Anh Mỗi Ngày với mục tiêu cao điểm hơn nữa.

Anh Chung chia sẻ: "Bài học của Tiếng Anh Mỗi Ngày rất sát thực tế, điểm thi của anh hoàn toàn trùng khớp với lộ trình học của trang, điểm ghi nhận trên TAMN của anh đang ở mốc 800 - 850 và điểm thi của anh là 810 điểm"

 

4. Kết quả của Ms. Lê Hương Linh

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Linh đã tăng từ mốc điểm 450 để đạt 575 điểm.

Bạn Linh chia sẻ: "Đây là trang web ôn toeic hiệu quả, đánh giá đc trình độ hiện tại của học viên và vạch ra lộ trình những gì cần học nhằm giúp học viên xác định đc hướng đi và đạt kết quả như mong đợi. Với mục tiêu điểm là 550 và mốc đã học xong trên web là 580, mình tăng từ 450 lên 575! Cảm ơn Tiếng anh mỗi ngày rất nhiều! Mình sẽ tiếp tục theo học bên bạn khi có tgian!"

 

Tuần từ ngày 06/07/2020 - 10/07/2020

3. Kết quả của Mr. An Sơn

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Sơn đã tăng từ 600 điểm để đạt 665 điểm. Bạn Sơn đã gửi lời cảm ơn đến Tiếng Anh Mỗi Ngày vì đã giúp bạn cải thiện điểm số của mình.

 

2. Kết quả của Mr. Đỗ Lê Toàn Cơ

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Cơ đã tăng từ mốc điểm cơ bản để đạt 370 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

1. Kết quả của Ms. Nguyễn Hoàng Thùy Vân

Sau 2 tháng ôn tập, bạn Vân đã đạt 425 điểm.

 

Tuần từ ngày 29/06/2020 - 03/07/2020

17. Kết quả của Ms. Hoàng Đàm Thị Mai

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Mai đã tăng từ 700 điểm để đạt 820 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

16. Kết quả của Ms. Hoàng Hà Anh Thư

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Thư đã tăng từ 245 điểm để đạt 530 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

Tuần từ ngày 22/06/2020 - 26/06/2020

15. Kết quả của Ms. Võ Nguyễn Tú Oanh

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Oanh đã tăng từ 700 điểm để đạt 905/990 điểm.

Bạn có chia sẻ tổng thể cách ôn thi TOEIC trên facebook của bạn và trong đó có review chi tiết về chương trình Tiếng Anh Mỗi Ngày, các bạn có thể xem chia sẻ tại link này nhé.

 

14. Kết quả của Ms. Phạm Thùy Nhân

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Nhân đã tăng từ 700 điểm để đạt 820 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

13. Kết quả của Ms. Vũ Thị Vân Hồng

Sau 3 tháng ôn tập, chị Hồng đã đạt 490 điểm. Hiện tại chị vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

Tuần từ ngày 15/06/2020 - 19/06/2020

12. Kết quả của Mr. Phạm Lê Khang

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Khang đã tăng điểm để đạt 830 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

Tuần từ ngày 08/06/2020 - 12/06/2020

11. Kết quả của Mr. Chu Đình Công Minh

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Minh đã tăng từ 600 điểm ban đầu để đạt 680 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

Tuần từ ngày 01/06/2020 - 05/06/2020

10. Kết quả của Ms. Võ Hà Thủy Tiên

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Tiên đã tăng từ 570 điểm ban đầu để đạt 640 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

9. Kết quả của Mr. Nguyễn Bá Hiệu

Sau 6 tháng ôn tập, bạn Hiệu đã tăng từ 190 điểm ban đầu để đạt 470 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

8. Kết quả của Mr. Tảo

Sau 2 tháng ôn tập, bạn Tảo đã tăng từ 740 điểm ban đầu để đạt 830 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

Tuần từ ngày 25/05/2020 - 29/05/2020

7. Kết quả của Ms. Ngô Thanh Tâm

Sau 2 tháng ôn tập, chị Tâm đã tăng từ 400 điểm ban đầu để đạt 690 điểm. Hiện tại chị vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

6. Kết quả của Mr. Nguyễn Đình Nam

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Nam đã tăng từ 400 điểm ban đầu để đạt 610 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để cải thiện điểm số của mình.

 

Tuần từ ngày 11/05/2020 - 15/05/2020

5. Kết quả của Ms. Đào Thị Hồng Hà

Sau 1 tháng ôn tập, chị đã đạt được 690 điểm.

 

4. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Hồng Nga

Sau 1 tháng ôn tập, chị đã đạt được 660 điểm.

 

Tuần từ ngày 27/04/2020 - 01/05/2020

3. Kết quả của Mr. Nguyễn Nhật Tuệ

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Tuệ đã tăng từ 600 điểm ban đầu để đạt 690 điểm.

 

Tuần từ ngày 20/04/2020 - 24/04/2020

2. Kết quả của Ms. Hoàng Thị Phương Quý

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Quý đã đạt được 540 điểm.

 

Tuần từ ngày 06/04/2020 - 10/04/2020

1. Kết quả của Mr. Đỗ Tuấn Anh

Sau 6 tháng ôn tập, anh Tuấn Anh đã đạt được 650 điểm. Hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

Tuần từ ngày 30/03/2020 - 03/04/2020

30. Kết quả của Mr. Nguyễn Mạnh Cường

Sau 4 tháng ôn tập, anh Cường đã tăng từ 550 ban đầu để đạt 705 điểm. 

 

Tuần từ ngày 23/03/2020 - 27/03/2020

29. Kết quả của Mr. Lê Doãn Cường

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Cường đã 380 điểm. Hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

Tuần từ ngày 16/03/2020 - 20/03/2020

28. Kết quả của Mr. Nguyễn Văn Đức

Sau 1 tháng ôn tập, bạn Đức đã tăng từ 345 điểm ban đầu để đạt 540 điểm. Hiện tại bạn vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

27. Kết quả của Ms. Quách Thu Hương

Sau 1 tháng ôn tập, chị Hương đã tăng từ 500 điểm ban đầu để đạt 625 điểm. Hiện tại chị vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

26. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Thu Giang

Sau 1 tháng ôn tập, chị Giang đã tăng từ 700 điểm ban đầu để đạt 760 điểm. 

 

25. Kết quả của Mr. Phạm Duy Hoàng 
Sau 6 tháng ôn tập, anh Hoàng òa đạt 590 điểm. Hiện tại anh vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

24. Kết quả của Ms. Uông Thị Thu Huyền

Sau 1 tháng ôn tập, chị Huyền đã tăng từ 350 điểm ban đầu để đạt 500 điểm. Hiện tại chị vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

Tuần từ ngày 09/03/2020 - 13/03/2020

23. Kết quả của Mr. Lê Hồng Trung

Sau 2 tháng ôn tập, bạn Trung đã tăng từ 500 điểm ban đầu để đạt 615 điểm.

 

22. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Thu Yến

Sau thời gian gần 1 năm ôn tập thì chị Yến đã tăng từ 600 điểm ban đầu để đạt 865 điểm. Chị đã rất kiên trì ôn luyện để đạt điểm số rất cao này nên các bạn cũng cố gắng lên nhé!

 

21. Kết quả của Mr. Liêu Gia Hảo

Sau 2 tháng ôn tập, bạn Hảo đã tăng từ 665 điểm ban đầu để đạt 760 điểm. Bạn vẫn đang học tiếp trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để đạt mục tiêu 800 TOEIC.

 

20. Kết quả của Ms. Thanh

Sau 2 tháng ôn tập, chị Thanh đã tăng từ 500 điểm ban đầu để đạt 575 điểm. Hiện tại chị vẫn đang tiếp tục học để cải thiện điểm số của mình.

 

19. Kết quả của Ms. Chu Phương Nhàn

Sau 2 tháng ôn tập, chị Nhàn đã tăng từ 500 điểm ban đầu để đạt 585 điểm. Hiện tại chị vẫn đang học trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để cải htiện điểm số của mình.

 

Tuần từ ngày 02/03/2020 - 06/03/2020

18. Kết quả của Ms. Dương Thị Liên

Sau 1 tháng ôn tập, chị Liên đã tăng từ 700 điểm ban đầu để đạt 885 điểm.
Các bạn có thể xem thêm review của chị Liên trên Tiếng Anh Mỗi Ngày fanpage tại đây nhé: https://www.facebook.com/duong.lien.9/posts/3086568821353200

 

17. Kết quả của Mr. Tô Văn Tình

Sau 5 tháng ôn tập, bạn Tình đã tăng từ 500 điểm ban đầu và đạt 735 điểm.

 

16. Kết quả của Mr. Võ Anh Hải 

Sau 5 tháng ôn tập, anh Hải đã tăng từ 450 điểm ban đầu để đạt 690 điểm.

 

Tuần từ ngày 17/02/2020 - 21/02/2020

15. Kết quả của Mr. Nguyễn Quang Hải 

Sau 5 tháng ôn tập, bạn Hải đã tăng từ 300 điểm ban đầu và đạt 565 điểm. 

 

Tuần từ ngày 10/02/2020 - 14/02/2020

15. Kết quả của Ms. Đào Thị Loan

Sau 2 tháng ôn tập, bạn Hà đã tăng từ 400 điểm ban đầu và đạt 480 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để tăng điểm cao hơn nữa.

 

14. Kết quả của Mr. Hoàng Thanh Tùng

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Tùng đã thi đạt 430 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để tăng điểm cao hơn nữa.

 

13. Kết quả của Mr. Huỳnh Thế Tuấn

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Tuấn đã tăng từ điểm ban đầu và đạt 590 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để tăng điểm cao hơn nữa.

 

12. Kết quả của Mr. Nguyễn Tấn Thịnh

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Thịnh đã lấy lại căn bản từ điểm ban đầu và đạt 525 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để tăng điểm cao hơn nữa.

 

Tuần từ ngày 03/02/2020 - 07/02/2020

11. Kết quả của Ms. Nguyễn Thị Ngọc Hà 

Sau 4 tháng ôn tập, bạn Hà đã tăng từ 800 điểm ban đầu và đạt 940 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để tăng điểm cao hơn nữa.

 

10. Kết quả của Mr. Trần Đức Cường 

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Cường đã tăng từ 425 điểm ban đầu và thi TOEIC đạt 665 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để tăng điểm cao hơn nữa.

 

9. Kết quả của Mr. Đào Anh Vũ 

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Vũ đã thi TOEIC đạt 480 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để tăng điểm cao hơn nữa.

 

8. Kết quả của Ms. Trần Thị Thanh Hường 

Sau thời gian ôn tập thì chị Hường đã thi TOEIC đạt 485 điểm. Hiện tại chị vẫn tiếp tục học trên TAMN để tăng điểm cao hơn nữa.

 

7. Kết quả của Mr. Trần Trung Kiên

Sau thời gian ôn tập thì bạn Kiên đã thi TOEIC đạt 715 điểm. Hiện tại bạn vẫn tiếp tục học trên TAMN để tăng điểm cao hơn nữa.

 

6. Kết quả của Mr. Dương Thế Danh 

Sau thời gian 1 năm luyện thi, sau 3 lần thi TOEIC tại Nhật Bản thì bạn Danh đã tăng từ 590 điểm ban đầu và đạt 855 điểm.

 

5. Kết quả của Mr. Phạm Ngọc Thanh

Sau 3 tháng ôn tập, bạn Thanh đã tăng từ 600 điểm ban đầu để thi TOEIC đạt 745 điểm.
Hiện tại bạn Thanh vẫn tiếp tục học trên tiếng Anh Mỗi ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

4. Kết quả của Ms. Trịnh Thu Hương

Sau 3 tháng ôn tập, chị Hương đã thi TOEIC đạt 705 điểm.
Hiện tại chị vẫn tiếp tục học trên tiếng Anh Mỗi ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

3. Kết quả của Mr. Nguyễn Văn Huy 

Sau 5 tháng ôn tập, từ cột mốc 555 điểm ban đầu, bạn đã đạt được mốc 750-800 điểm trên Tiếng Anh Mỗi Ngày.

Sau đó bạn Huy đã thi đạt 760 điểm. Hiện tại bạn Huy vẫn tiếp tục học trên tiếng Anh Mỗi ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

2. Kết quả của Mr. Nguyễn Hà Hiệp

Sau thời gian ôn tập thì anh Hiệp đã thi TOEIC đạt 625 điểm.

 

1. Kết quả của Ms. Nguyễn Thúy Hiền

Sau 1 tháng ôn tập thì bạn Hiền đã thi TOEIC đạt 460 điểm.
Hiện tại bạn Hiền vẫn tiếp tục học trên tiếng Anh Mỗi ngày để cải thiện điểm số của mình.

 

 heart Đội ngũ Tiếng Anh Mỗi Ngày team luôn cố gắng không ngừng nâng cao chất lượng chương trình cũng như dịch vụ để giúp bạn học hiệu quả hơn. Những chia sẻ, nhận xét của các bạn là nguồn động lực và đóng góp quan trọng để Tiếng Anh Mỗi Ngày phát triển như ngày hôm nay.