Đề thi thử TOEIC: Mã đề AMBASSADOR

Hướng dẫn làm đề thi thử hiệu quả

1. Đề thi TOEIC gồm 2 phần thi: Listening & Reading. Nếu bạn chưa nắm rõ cấu trúc đề thi TOEIC, bạn hãy đọc ở đây trước khi bắt đầu.

2. Khi đi thi thật, bài Listening sẽ diễn ra trước, và tiếp theo ngay bởi bài Reading. Vì thế, đến gần ngay thi bạn cố gắng làm cả 2 phần liên tục để làm quen.

3. Mục đích của các đề thi thử là để giúp bạn làm quen với quá trình làm bài thi. Vì thế, bạn chỉ nên bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng và có đủ thời gian để làm toàn bộ bài test.

LISTENING TEST

Hướng dẫn làm bài Listening

1. Phần nghe Toeic kéo dài trong 45 phút và gồm có 4 phần: Part 1 - 4. Nếu bạn chưa nắm rõ cấu trúc phần nghe, bạn hãy đọc mô tả ở đây trước khi làm.

2. Sau khi nộp bài, bạn sẽ không thể làm lại bài test này trong vòng 60 ngày tiếp theo. Vì thế, bạn chỉ nên bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng và có đủ thời gian để làm toàn bộ bài test.

Tôi đã hiểu. Bắt đầu Bài Listening Test

READING TEST

Hướng dẫn làm bài Reading

1. Phần đọc Toeic kéo dài trong 75 phút và gồm có 3 phần: Part 5 - 7. Nếu bạn chưa nắm rõ cấu trúc phần đọc, bạn hãy đọc mô tả ở đây trước khi làm.

2. Sau khi nộp bài, bạn sẽ không thể làm lại bài test này trong vòng 60 ngày tiếp theo. Vì thế, bạn chỉ nên bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng và có đủ thời gian để làm toàn bộ bài test.

Tôi đã hiểu. Bắt đầu Bài Reading Test